uttal:  

Översättningar till svenska:

 • Trettondedag jul   
  (Noun  )
   
  Christian feast
   
  Epiphany (holiday)
   
  A Christian feast intended to celebrate the "shining forth" or revelation of God to mankind in human form, in the person of Jesus.
 • trettondagen   
 • trettondedag jul   
 • Trettondedagen   
  (Noun  )
   
  Christian feast
 • trettondag   

Andra betydelser:

 
Christian feast celebrating the appearance of Jesus Christ to the Magi (representing the world), traditionally celebrated on January 6, the day after the twelfth day of Christmas.

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (1)

epiphanytrettondedag jul; uppenbarelse

    Visa deklination

Exempel meningar med "Epiphany", översättning minne

add example
And here I thought you were having some big epiphany that you were gonna be more of an adult now that you have a childJag som trodde du fått nån stor uppenbarelse om att du skulle bli vuxen nu när du har fått barn
You' ve had an epiphany, grown the fuck upDu hade en uppenbarelse, väx upp
Lyle, I' m not gonna give you some hokey bullshit speech... and tell you that if you come to some epiphany about your dad... you' re gonna make a breakthrough... and everything' s gonna be pizzas and blow jobsLyle, Jag tänker inte hålla något idiotiskt tal...Om att du ska ha någon empati om din pappa... Att du ska göra ett genombrott
And that' s when I had an epiphanyDet var då jag förstod
I' m having a major epiphany hereDet är en uppenbarelse
Unless you have an epiphany...... you will spend the remainder of your days aloneUtan en uppenbarelse kommer du tillbringa resten av dina dar ensam
And that' s when I had an epiphanyDet var då jag fick en uppenbarelse
Similarly, on Epiphany in Yialousa, the religious service was cancelled on the unfounded allegation that permission had not been obtained by the required deadline.Gudstjänsten avbröts på liknande sätt på trettondedag jul i Yialousa på den grundlösa anklagelsen att det inte hade utfärdats något tillstånd i tid.
I haven' t had any grand epiphany or made any sweeping changes in my personality over the past few weeksJag har inte haft nån stor uppenbarelse-- eller drastiskt ändrat min personlighet de senaste veckorna
But I guess it was an epiphany for himMen jag tror att det väckte honom
I would say to Lady Ashton: unfortunately, for the last 36 years, Turkey, a candidate country for accession to the European Union, has been destroying religious monuments in Cyprus and turning Christian churches into mosques and stables, and it recently put an end to Christmas and Epiphany masses in Christian churches in occupied Rizokarpaso and Yialousa.Till Catherine Ashton vill jag säga följande: under de senaste 36 åren har Turkiet, som är kandidatland för anslutning till Europeiska unionen, förstört religiösa monument på Cypern, förvandlat kristna kyrkor till moskéer och stall och avbrutit jul- och trettondagsgudstjänster i kristna kyrkor i de ockuperade byarna Rizokarpaso och Yialousa.
Until you have an epiphany.- Okay.- Until you have an epiphanyTills du får en uppenbarelse
Visar sida 1. Hittade 13 meningar matchning fras Epiphany.Hittade i 0,604 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.