Översättningar till svenska:

  • njursten   
    (Noun  c)

    Visa deklination

Exempel meningar med "munuaiskivi", översättning minne

add example
Ota yhteys lääkäriin, jos saat äkillisen voimakkaan selkäkivun, johon voi myös liittyä munuaiskivien aiheuttamaa verivirtsaisuuttaKontakta din doktor om du får plötslig svår ryggvärk orsakad av njursten med eller utan blod i urinen
Hyperkalsemian oireita saattavat olla esimerkiksi ruokahaluttomuus, janoisuus, pahoinvointi, oksentelu, ummetus, vatsakivut, lihasheikkous, väsymys, psyykkiset häiriöt, polydipsia, polyuria, luukivut, nefrokalsinoosi, munuaiskivet ja vaikeissa tapauksissa sydämen rytmihäiriötSymptom på hyperkalcemi kan vara anorexi, törst, illamående, kräkningar, förstoppning, buksmärtor, muskelsvaghet, trötthet, mental påverkan, polydipsi, polyuri, skelettsmärta, nefrokalcinos, njursten, och i allvarliga fall hjärtarytmier
Munuaiskivet, poikkeava virtsa, albuminuria, hyperkalsiuria, hyperurikemiaNjursten, avvikande fynd i urin, albuminuri, hyperkalciuri, hyperuricemi
melko harvinaiset: munuaiskivet, hematuria, Munuaiset ja virtsatiet: proteinuria, tiheä virtsaamistarve harvinaiset: munuaiskipumindre vanliga: nefrolitiasis, hematuri, proteinuri, Njurar och urinvägar: pollakisuri; sällsynta: njursmärtor
Markkinoille tulon jälkeen Markkinoille tulon jälkeen on raportoitu kääntyvien kärkien takykardiaa, QTc-ajan piteneminstä, diabetesta, hyperglykemiaa, munuaiskiviä ja sappirakon sairauksia, kuten sappikiviä, sappirakkotulehdusta ja kolestaasia, mutta niiden esiintymistiheyttä ei tiedetäEfter det att läkemedlet kommit ut på marknaden Fall av Torsade de pointes, QT-förlängning, diabetes mellitus, hyperglykemi, nefrolitiasis och gallblåserubbningar inklusive klelitiasis, kolecystit och kolestat har med okänd frekvens rapporterats efter det att läkemedlet kommit ut på marknaden
MunuaiskivetVad är det?- Njursten
Seuranta on erityisen tärkeää, jos ikääntynyttä potilasta hoidetaan samanaikaisesti sydänglykosideillä tai diureeteilla (katso kohta ‧. ‧) tai jos potilas on hyvin altis munuaiskivien muodostumiselleKontinuerliga kontroller är särskilt viktigt hos äldre patienter vid samtidig behandling med hjärtglykosider eller diuretika (se ‧. ‧) och hos patienter med kraftig tendens till stenbildning
Herra Tribbiani.Teillä on munuaiskivetMr Tribbiani, ni har tyvärr njursten
Ota välittömästi yhteys lääkäriisi, jos: • Sinulla on hengitysvaikeuksia, kasvojen, huulten tai kielen turvotusta, taikka vakava ihottuma, sillä nämä oireet saattavat olla merkki siitä, että Sinulla on vakava allerginen reaktio. • Sinulla on lihaskipuja tai heikotuksen tunnetta, sillä tämä saattaa olla merkki epänormaalista lihasten rappeutumisesta, mistä voi olla seurauksena munuaisvaikeudet. • Sinulle ilmaantuu äkillinen selkä-tai vatsakipu, Sinulla on kipua virtsatessa tai jos huomaat verta virtsassasi, sillä tämä saattaa olla merkki munuaiskivistäKontakta genast din läkare om du upplever följande symtom: • svårighet att andas, svullnad av ansikte, läppar eller tunga eller svåra hudutslag eftersom det kan tyda på att du har en allvarlig, allergisk reaktion. • muskelvärk eller känsla av svaghet eftersom dessa symtom kan vara tecken på onormal muskelnedbrytning som kan leda till njurproblem. • plötslig värk i rygg eller mage, värk när du kissar eller blod i urinen eftersom dessa symtom kan tyda på njursten
Harvinaiset haittavaikutukset (alle ‧ potilaalla ‧: sta) voimakkaat vatsakrampit (haimatulehdus) sappikivet aikuisilla veren valkosolujen väheneminen (joskus voimakkaasti, mihin liittyy suurentunut vaikeiden infektioiden riski) munuaiskivet lapsillaSällsynta (förekommer hos färre än ‧ av ‧ användare): ▪ Kraftiga kramper i magen (orsakade av inflammation i bukspottkörteln). ▪ Gallsten hos vuxna. ▪ Minskat antal vita blodkroppar (ibland allvarligt med ökad risk för svår infektion). ▪ Njursten hos barn
Markkinoille tulon jälkeen Markkinoille tulon jälkeen on raportoitu kääntyvien kärkien takykardiaa, QTc-ajan piteneminstä, diabetesta, hyperglykemiaa, munuaiskiviä ja sappirakon sairauksia, kuten sappikiviä, sappirakkotulehdusta ja kolestaasia, mutta niiden eriintymistiheyttä ei tunnetaEfter det att läkemedlet kommit ut på marknaden Fall av Torsade de pointes, QT-förlängning, diabetes mellitus, hyperglykemi, nefrolitiasis och gallblåserubbningar inklusive klelitiasis, kolecystit och kolestat har med okänd frekvens rapporterats efter det att läkemedlet kommit ut på marknaden
Ota välittömästi yhteys lääkäriisi, jos: • Sinulla on hengitysvaikeuksia, kasvojen, huulten tai kielen turvotusta, taikka vakava ihottuma, sillä nämä oireet saattavat olla merkki siitä, että Sinulla on vakava allerginen reaktio. • Sinulla on lihaskipuja tai heikotuksen tunnetta, sillä tämä saattaa olla merkki epänormaalista lihasten rappeutumisesta, mistä voi olla seurauksena munuaisvaikeudet. • Sinulle ilmaantuu äkillinen selkä-tai vatsakipu, Sinulla on kipua virtsatessa tai jos huomaat verta virtsassasi, sillä tämä saattaa olla merkki munuaiskivistäKontakta genast din läkare: • om det är svårt för dig att andas, om ditt ansikte, läppar eller tunga är svullna eller om du får svåra hudutslag, eftersom dessa symtom kan tyda på allvarlig, allergisk reaktion. • om du har muskelvärk eller känner dig svag, eftersom sådana symtom kan vara tecken på onormal muskelnedbrytning som kan leda till njurproblem. • om du plötsligt får värk i ryggen eller magen, har ont när du kissar eller lägger märke till blod i urinen, eftersom dessa symtom kan vara tecken på njursten
MunuaiskivetDet är njursten
Tämä lisää sydänsairauksien, verenpainetaudin, verisuonten kalkkeutumisen, diabeteksen, sappi- ja munuaiskivien sekä virtsatiehyiden kivien muodostumisen, luuston ja nivelten rappeutumisen sekä tiettyjen syöpätyyppien riskiä.Den ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, ateroskleros, diabetes, gallsten, njur- och urinvägssten, degeneration i skelett och leder samt vissa cancerformer.
Ilmoita heti lääkärillesi, jos sinulle ilmaantuu munuaiskiviin viittaavia oireita (kylkikipua, verta virtsassa, kipua virtsatessaInformera din läkare omedelbart om du utvecklar tecken och symptom på njursten (smärta i sidan, blod i urinen, smärta när du kissar
Melko harvinaisia haittavaikutuksia (vähintään yhdellä potilaalla ‧: sta) Suboxonella ovat: rauhasten turvotus (imusolmukkeet), levottomuus, vapina, epänormaalit unet, liiallinen lihastoiminta, depersonalisaatio (tunne, kuin ei olisi itsensä), lääkeriippuvuus, muistinmenetys, kiinnostuksen menetys, liiallinen hyvänolontunne, kouristukset, puhehäiriö, pienentynyt pupilli, virtsaamisvaikeudet, sidekalvotulehdus, nopea tai hidas sydämen syke, alhainen verenpaine, sydämentykytys, sydäninfarkti (sydänkohtaus), hengästyneisyys, astma, haukottelu, kipu ja haavaumat suussa, kielen värjäytyminen, akne, ihon kyhmyt, hiusten lähtö, kuiva tai hilseilevä iho, nivelten tulehdus, virtsatietulehdus, verta virtsassa, epänormaali siemensyöksy, emättimen tai kuukautisten ongelmat, munuaiskivet, kuuman-tai kylmänherkkyys, yliherkkyysreaktio, vihamielisyyden tunneMindre vanliga biverkningar (förekommer hos minst ‧ av ‧ patienter) med Suboxone är: svullna körtlar (lymfknutor), upprördhet, darrningar, onormala drömmar, överdriven muskelaktivitet, personlighetsförändring (känner sig inte som sig själv), läkemedelsberoende, minnesförlust, ointresse, överdriven känsla av välbefinnande, kramper (anfall), talsvårigheter, små pupiller, problem med att kasta vatten, bindhinneinflammation i ögat, snabba eller långsamma hjärtslag, lågt blodtryck, hjärtklappning, hjärtinfarkt, andfåddhet, astma, gäspningar, smärta och sår i munnen, missfärgning av tungan, akne, hudknutor, håravfall, torr eller fjällande hud, ledinflammation, urinvägsinfektion, blod i urinen, onormal sädesavgång, menstruella eller vaginala problem, njursten, känslighet för värme eller kyla, allergisk reaktion och känslor av fientlighet
melko harvinaiset: munuaiskivet, hematuria, proteinuria, Munuaiet-ja virtsatiet: tiheä virtsaamistarve, harvinaiset: munuaiskipumindre vanliga: muskelatrofi, artralgi, myalgi; Muskuloskeletala systemet och sällsynta: myopati bindväv
Tämä voi johtaa kalsiumin menetykseen luustosta, mikä voi aiheuttaa luukipuja ja luunmurtumia, sydän-ja verisuonisairauksia, munuaiskivien muodostumista, psyykkisiä oireita ja tajuttomuuttaDetta kan leda till minskning av kalcium i skelettet, vilket kan leda till skelettsmärta och frakturer, problem med hjärta och blodkärl, njursten, psykisk sjukdom och koma
Zonegran-hoitoa saaneilla potilailla on esiintynyt munuaiskiviäNjursten har uppstått hos patienter som behandlas med Zonegran
ihon punakkuus akne kipu lihaksissa munuaiskivet nuhakuumeen kaltaiset oireet heikkous verivirtsaisuusakne muskelvärk njurstenar influensaliknande symtom svaghetskänsla blod i urinen
Zonegrania tulee käyttää varoen potilailla, joilla on munuaiskivien riskitekijöitä, mukaan lukien aiemmat virtsatiekivet, ja joiden perheenjäsenillä on aiemmin todettu virtsatiekiviä ja hyperkalsiuriaaLäkemedlet skall användas med försiktighet till patienter med riskfaktorer för njursten, inklusive tidigare stenbildning eller njursten och hyperkalciuri i familjen
Visar sida 1. Hittade 46 meningar matchning fras munuaiskivi.Hittade i 0,558 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.