Översättningar till svenska:

  • njursten   
    (Noun  c)

    Visa deklination

Exempel meningar med "munuaiskivi", översättning minne

add example
Markkinoille tulon jälkeen Markkinoille tulon jälkeen on raportoitu kääntyvien kärkien takykardiaa, QTc-ajan piteneminstä, diabetesta, hyperglykemiaa, munuaiskiviä ja sappirakon sairauksia, kuten sappikiviä, sappirakkotulehdusta ja kolestaasia, mutta niiden eriintymistiheyttä ei tunnetaEfter det att läkemedlet kommit ut på marknaden Fall av Torsade de pointes, QT-förlängning, diabetes mellitus, hyperglykemi, nefrolitiasis och gallblåserubbningar inklusive klelitiasis, kolecystit och kolestat har med okänd frekvens rapporterats efter det att läkemedlet kommit ut på marknaden
Nesteytyksen lisääminen ja suurehkot virtsamäärät saattavat vähentää munuaiskivien muodostumisen vaaraa, erityisesti potilailla, joilla on niille altistavia riskitekijöitäÖkat vätskeintag och urinavgång kan bidra till att reducera risken för stenbildning i synnerhet hos patienter med predisponerande riskfaktorer
Hyperkalsemian oireita saattavat olla esimerkiksi ruokahaluttomuus, janoisuus, pahoinvointi, oksentelu, ummetus, vatsakivut, lihasheikkous, väsymys, psyykkiset häiriöt, polydipsia, polyuria, luukivut, nefrokalsinoosi, munuaiskivet ja vaikeissa tapauksissa sydämen rytmihäiriötSymptom på hyperkalcemi kan vara anorexi, törst, illamående, kräkningar, förstoppning, buksmärtor, muskelsvaghet, trötthet, mental påverkan, polydipsi, polyuri, skelettsmärta, nefrokalcinos, njursten, och i allvarliga fall hjärtarytmier
Näillä potilailla voi olla lisääntynyt munuaiskivien muodostumisen vaara siihen liittyvine merkkeineen ja oireineen kuten munuaiskoliikki, munuaiskipu tai kylkikipuSådana patienter kan ha ökad risk för bildning av njursten och tillhörande tecken och symtom såsom njurkolik, njursmärta eller flanksmärta
akuutti munuaisten vajaatoiminta, munuaisten vajaatoiminta, munuaiskivet, veren kreatiniiniarvon nousu, heikentynyt kreatiniinipuhdistuma, proteinuria, bilirubinuriaakut njursvikt, njursvikt, nefrolitiasis, ökat kreatinin, minskat renalt kreatininclearance, proteinuri, bilirubinuri
melko harvinaiset: munuaiskivet, hematuria, Munuaiset ja virtsatiet: proteinuria, tiheä virtsaamistarve harvinaiset: munuaiskipumindre vanliga: nefrolitiasis, hematuri, proteinuri, Njurar och urinvägar: pollakisuri; sällsynta: njursmärtor
Melko harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy todennäköisesti ‧ potilaalla ‧: sta) • oudot tai epätavalliset ajatukset, vihaisuus, aggressio, itsemurha-ajatukset, itsemurhayritys. • oksentelu. • sappirakkotulehdus, sappikivet. • munuaiskivet, virtsarakkokivet. • keuhkokuume ja virtsatieinfektiot. • veren alhainen kaliumintaso, kouristukset/kohtauksetMindre vanliga biverkningar (uppträder sannolikt hos ‧ till ‧ på ‧ patienter): • vrede, aggression, självmordstankar, självmordsförsök • kräkningar • inflammation i gallblåsa, gallsten • sten i urinvägarna • lunginflammation och urinvägsinfektion • låg kaliumhalt i blodet, kramper/anfall
Kerro lääkärillesi, jos sinulla on tai on ollut munuaiskiviäTala om för din läkare om du lider av njursten eller har haft njursten tidigare
MunuaiskivetDet är njursten
Varovaisuutta on noudatettava, mikäli ritonaviiria (‧ mg kahdesti vuorokaudessa) ja indinaviiria (‧ mg kahdesti vuorokaudessa) käytetään samanaikaisesti, sillä munuaiskivien muodostumisriski saattaa suurentuaVid de fall då man ger ritonavir (‧ mg två gånger dagligen) tillsammans med indinavir (‧ mg två gånger dagligen) krävs försiktighet då risken för nefrolitiasis kan vara förhöjd
Ota välittömästi yhteys lääkäriisi, jos: • Sinulla on hengitysvaikeuksia, kasvojen, huulten tai kielen turvotusta, taikka vakava ihottuma, sillä nämä oireet saattavat olla merkki siitä, että Sinulla on vakava allerginen reaktio. • Sinulla on lihaskipuja tai heikotuksen tunnetta, sillä tämä saattaa olla merkki epänormaalista lihasten rappeutumisesta, mistä voi olla seurauksena munuaisvaikeudet. • Sinulle ilmaantuu äkillinen selkä-tai vatsakipu, Sinulla on kipua virtsatessa tai jos huomaat verta virtsassasi, sillä tämä saattaa olla merkki munuaiskivistäKontakta genast din läkare om du upplever följande symtom: • svårighet att andas, svullnad av ansikte, läppar eller tunga eller svåra hudutslag eftersom det kan tyda på att du har en allvarlig, allergisk reaktion. • muskelvärk eller känsla av svaghet eftersom dessa symtom kan vara tecken på onormal muskelnedbrytning som kan leda till njurproblem. • plötslig värk i rygg eller mage, värk när du kissar eller blod i urinen eftersom dessa symtom kan tyda på njursten
Munuaiskivet, poikkeava virtsa, albuminuria, hyperkalsiuria, nefriitti, hyperurikemiaNjursten, avvikande fynd i urin, albuminuri, hyperkalciuri, nefrit, hyperuricemi
Zonegrania tulee käyttää varoen potilailla, joilla on munuaiskivien riskitekijöitä, mukaan lukien aiemmat virtsatiekivet, ja joiden perheenjäsenillä on aiemmin todettu virtsatiekiviä ja hyperkalsiuriaaLäkemedlet skall användas med försiktighet till patienter med riskfaktorer för njursten, inklusive tidigare stenbildning eller njursten och hyperkalciuri i familjen
Markkinoille tulon jälkeen Markkinoille tulon jälkeen on raportoitu kääntyvien kärkien takykardiaa, QTc-ajan piteneminstä, diabetesta, hyperglykemiaa, munuaiskiviä ja sappirakon sairauksia, kuten sappikiviä, sappirakkotulehdusta ja kolestaasia, mutta niiden esiintymistiheyttä ei tiedetäEfter det att läkemedlet kommit ut på marknaden Fall av Torsade de pointes, QT-förlängning, diabetes mellitus, hyperglykemi, nefrolitiasis och gallblåserubbningar inklusive klelitiasis, kolecystit och kolestat har med okänd frekvens rapporterats efter det att läkemedlet kommit ut på marknaden
Zonegran-hoitoa saaneilla potilailla on esiintynyt munuaiskiviäNjursten har uppstått hos patienter som behandlas med Zonegran
Ota yhteys lääkäriin, jos saat äkillisen voimakkaan selkäkivun, johon voi myös liittyä munuaiskivien aiheuttamaa verivirtsaisuuttaKontakta din doktor om du får plötslig svår ryggvärk orsakad av njursten med eller utan blod i urinen
Yleiset haittavaikutukset (esiintyy todennäköisesti useammalla kuin yhdellä ‧ potilaasta) • agitaatio, ärtyneisyys, sekavuus, masennus, unettomuus, oudot tai epätavalliset ajatukset, ahdistuneisuuden tai emotionaalisuuden tunne. • huono lihaskoordinaatio, heitehuimaus, huonomuistisuus, ajatuksen hidastuminen, raukeus, keskittymiskyvyn puute, epänormaali puhe, epänormaalit ihotuntemukset (muurahaisia iholla), vapina. • kahtena näkeminen, tahattomat silmänliikkeet. • munuaiskivet. • ihottumat, allergiset ihoreaktiot, kuume, uupumus, flunssan kaltaiset oireet. • mustelma (katkenneiden ihoverisuonien verenvuodon aiheuttama pieni mustelma). • ruokahalun puute, painonlasku, alentunut veren bikarbonaattitaso (aine, joka estää veresi happamoitumista). • pahoinvointi, ruuansulatushäiriö, mahakivut, ripuli (löysä uloste), ummetusVanliga biverkningar (uppträder sannolikt hos fler än ‧ på ‧ patienter): • rastlöshet, irritabilitet, förvirring, depression, sömnlöshet, främmande eller ovanliga tankar, ångestkänslor eller känslosamhet • dålig muskelkoordination, yrsel, dåligt minne, långsam tankegång, dåsighet, nedsatt koncentrationsförmåga, talsvårigheter, onormala hudförnimmelser (domningar), darrningar • dubbelseende, ofrivilliga ögonrörelser • njursten • hudutslag, allergiska reaktioner, feber, trötthet, influensaliknande symtom • ekymos (ett litet blåmärke orsakat av blod från ett läckande blodkärl i huden) • dålig aptit, viktminskning, minskad halt bikarbonat i blodet (ett ämne som förebygger försurning av blodet), • illamående, matsmältningsbesvär, magsmärtor, diarré, förstoppning
Virtsahapon ylimäärä veressä, mikä voi aiheuttaa kihtiä tai munuaiskiviäOnormalt höga värden av urinsyra i blodet
ihon punakkuus akne kipu lihaksissa munuaiskivet nuhakuumeen kaltaiset oireet heikkous verivirtsaisuusakne muskelvärk njurstenar influensaliknande symtom svaghetskänsla blod i urinen
Pirun munuaiskiviJävla njursten
Harvinaiset haittavaikutukset (alle ‧ potilaalla ‧: sta) voimakkaat vatsakrampit (haimatulehdus) sappikivet aikuisilla veren valkosolujen väheneminen (joskus voimakkaasti, mihin liittyy suurentunut vaikeiden infektioiden riski) munuaiskivet lapsillaSällsynta (förekommer hos färre än ‧ av ‧ användare): ▪ Kraftiga kramper i magen (orsakade av inflammation i bukspottkörteln). ▪ Gallsten hos vuxna. ▪ Minskat antal vita blodkroppar (ibland allvarligt med ökad risk för svår infektion). ▪ Njursten hos barn
Visar sida 1. Hittade 46 meningar matchning fras munuaiskivi.Hittade i 0,33 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.