Översättningar till svenska:

  • njursten   
    (Noun  c)

    Visa deklination

Exempel meningar med "munuaiskivi", översättning minne

add example
melko harvinaiset: munuaiskivet, hematuria, Munuaiset ja virtsatiet: proteinuria, tiheä virtsaamistarve harvinaiset: munuaiskipumindre vanliga: nefrolitiasis, hematuri, proteinuri, Njurar och urinvägar: pollakisuri; sällsynta: njursmärtor
Tämä lisää sydänsairauksien, verenpainetaudin, verisuonten kalkkeutumisen, diabeteksen, sappi- ja munuaiskivien sekä virtsatiehyiden kivien muodostumisen, luuston ja nivelten rappeutumisen sekä tiettyjen syöpätyyppien riskiä.Den ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, ateroskleros, diabetes, gallsten, njur- och urinvägssten, degeneration i skelett och leder samt vissa cancerformer.
Hyperkalsemian oireita saattavat olla esimerkiksi ruokahaluttomuus, janoisuus, pahoinvointi, oksentelu, ummetus, vatsakivut, lihasheikkous, väsymys, psyykkiset häiriöt, polydipsia, polyuria, luukivut, nefrokalsinoosi, munuaiskivet ja vaikeissa tapauksissa sydämen rytmihäiriötSymptom på hyperkalcemi kan vara anorexi, törst, illamående, kräkningar, förstoppning, buksmärtor, muskelsvaghet, trötthet, mental påverkan, polydipsi, polyuri, skelettsmärta, nefrokalcinos, njursten, och i allvarliga fall hjärtarytmier
Ota yhteys lääkäriin, jos saat äkillisen voimakkaan selkäkivun, johon voi myös liittyä munuaiskivien aiheuttamaa verivirtsaisuuttaKontakta din doktor om du får plötslig svår ryggvärk orsakad av njursten med eller utan blod i urinen
Melko harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy todennäköisesti ‧ potilaalla ‧: sta) • oudot tai epätavalliset ajatukset, vihaisuus, aggressio, itsemurha-ajatukset, itsemurhayritys. • oksentelu. • sappirakkotulehdus, sappikivet. • munuaiskivet, virtsarakkokivet. • keuhkokuume ja virtsatieinfektiot. • veren alhainen kaliumintaso, kouristukset/kohtauksetMindre vanliga biverkningar (uppträder sannolikt hos ‧ till ‧ på ‧ patienter): • vrede, aggression, självmordstankar, självmordsförsök • kräkningar • inflammation i gallblåsa, gallsten • sten i urinvägarna • lunginflammation och urinvägsinfektion • låg kaliumhalt i blodet, kramper/anfall
Yleiset haittavaikutukset (esiintyy todennäköisesti useammalla kuin yhdellä ‧ potilaasta) • agitaatio, ärtyneisyys, sekavuus, masennus, unettomuus, oudot tai epätavalliset ajatukset, ahdistuneisuuden tai emotionaalisuuden tunne. • huono lihaskoordinaatio, heitehuimaus, huonomuistisuus, ajatuksen hidastuminen, raukeus, keskittymiskyvyn puute, epänormaali puhe, epänormaalit ihotuntemukset (muurahaisia iholla), vapina. • kahtena näkeminen, tahattomat silmänliikkeet. • munuaiskivet. • ihottumat, allergiset ihoreaktiot, kuume, uupumus, flunssan kaltaiset oireet. • mustelma (katkenneiden ihoverisuonien verenvuodon aiheuttama pieni mustelma). • ruokahalun puute, painonlasku, alentunut veren bikarbonaattitaso (aine, joka estää veresi happamoitumista). • pahoinvointi, ruuansulatushäiriö, mahakivut, ripuli (löysä uloste), ummetusVanliga biverkningar (uppträder sannolikt hos fler än ‧ på ‧ patienter): • rastlöshet, irritabilitet, förvirring, depression, sömnlöshet, främmande eller ovanliga tankar, ångestkänslor eller känslosamhet • dålig muskelkoordination, yrsel, dåligt minne, långsam tankegång, dåsighet, nedsatt koncentrationsförmåga, talsvårigheter, onormala hudförnimmelser (domningar), darrningar • dubbelseende, ofrivilliga ögonrörelser • njursten • hudutslag, allergiska reaktioner, feber, trötthet, influensaliknande symtom • ekymos (ett litet blåmärke orsakat av blod från ett läckande blodkärl i huden) • dålig aptit, viktminskning, minskad halt bikarbonat i blodet (ett ämne som förebygger försurning av blodet), • illamående, matsmältningsbesvär, magsmärtor, diarré, förstoppning
MunuaiskivetVad är det?- Njursten
Tämä voi johtaa kalsiumin menetykseen luustosta, mikä voi aiheuttaa luukipuja ja luunmurtumia, sydän-ja verisuonisairauksia, munuaiskivien muodostumista, psyykkisiä oireita ja tajuttomuuttaDetta kan leda till minskning av kalcium i skelettet, vilket kan leda till skelettsmärta och frakturer, problem med hjärta och blodkärl, njursten, psykisk sjukdom och koma
Munuaiskivet, poikkeava virtsa, albuminuria, hyperkalsiuria, hyperurikemiaNjursten, avvikande fynd i urin, albuminuri, hyperkalciuri, hyperuricemi
MunuaiskivetDet är njursten
Varovaisuutta on noudatettava, mikäli ritonaviiria (‧ mg kahdesti vuorokaudessa) ja indinaviiria (‧ mg kahdesti vuorokaudessa) käytetään samanaikaisesti, sillä munuaiskivien muodostumisriski saattaa suurentuaVid de fall då man ger ritonavir (‧ mg två gånger dagligen) tillsammans med indinavir (‧ mg två gånger dagligen) krävs försiktighet då risken för nefrolitiasis kan vara förhöjd
Zonegrania tulee käyttää varoen potilailla, joilla on munuaiskivien riskitekijöitä, mukaan lukien aiemmat virtsatiekivet, ja joiden perheenjäsenillä on aiemmin todettu virtsatiekiviä ja hyperkalsiuriaaLäkemedlet skall användas med försiktighet till patienter med riskfaktorer för njursten, inklusive tidigare stenbildning eller njursten och hyperkalciuri i familjen
Ota välittömästi yhteys lääkäriisi, jos: • Sinulla on hengitysvaikeuksia, kasvojen, huulten tai kielen turvotusta, taikka vakava ihottuma, sillä nämä oireet saattavat olla merkki siitä, että Sinulla on vakava allerginen reaktio. • Sinulla on lihaskipuja tai heikotuksen tunnetta, sillä tämä saattaa olla merkki epänormaalista lihasten rappeutumisesta, mistä voi olla seurauksena munuaisvaikeudet. • Sinulle ilmaantuu äkillinen selkä-tai vatsakipu, Sinulla on kipua virtsatessa tai jos huomaat verta virtsassasi, sillä tämä saattaa olla merkki munuaiskivistäKontakta genast din läkare om du upplever följande symtom: • svårighet att andas, svullnad av ansikte, läppar eller tunga eller svåra hudutslag eftersom det kan tyda på att du har en allvarlig, allergisk reaktion. • muskelvärk eller känsla av svaghet eftersom dessa symtom kan vara tecken på onormal muskelnedbrytning som kan leda till njurproblem. • plötslig värk i rygg eller mage, värk när du kissar eller blod i urinen eftersom dessa symtom kan tyda på njursten
Ilmoita heti lääkärillesi, jos sinulle ilmaantuu munuaiskiviin viittaavia oireita (kylkikipua, verta virtsassa, kipua virtsatessaInformera din läkare omedelbart om du utvecklar tecken och symptom på njursten (smärta i sidan, blod i urinen, smärta när du kissar
REYATAZ-hoitoa saavilla potilailla on esiintynyt munuaiskiviäNjursten har rapporterats hos patienter som tar REYATAZ
ihon punakkuus akne kipu lihaksissa munuaiskivet nuhakuumeen kaltaiset oireet heikkous verivirtsaisuusakne muskelvärk njurstenar influensaliknande symtom svaghetskänsla blod i urinen
Zonegran-hoitoa saaneilla potilailla on esiintynyt munuaiskiviäNjursten har uppstått hos patienter som behandlas med Zonegran
akuutti munuaisten vajaatoiminta, munuaisten vajaatoiminta, munuaiskivet, veren kreatiniiniarvon nousu, heikentynyt kreatiniinipuhdistuma, proteinuria, bilirubinuriaakut njursvikt, njursvikt, nefrolitiasis, ökat kreatinin, minskat renalt kreatininclearance, proteinuri, bilirubinuri
Markkinoille tulon jälkeen Markkinoille tulon jälkeen on raportoitu kääntyvien kärkien takykardiaa, QTc-ajan piteneminstä, diabetesta, hyperglykemiaa, munuaiskiviä ja sappirakon sairauksia, kuten sappikiviä, sappirakkotulehdusta ja kolestaasia, mutta niiden eriintymistiheyttä ei tunnetaEfter det att läkemedlet kommit ut på marknaden Fall av Torsade de pointes, QT-förlängning, diabetes mellitus, hyperglykemi, nefrolitiasis och gallblåserubbningar inklusive klelitiasis, kolecystit och kolestat har med okänd frekvens rapporterats efter det att läkemedlet kommit ut på marknaden
Seuranta on erityisen tärkeää, jos ikääntynyttä potilasta hoidetaan samanaikaisesti sydänglykosideillä tai diureeteilla (katso kohta ‧. ‧) tai jos potilas on hyvin altis munuaiskivien muodostumiselleKontinuerliga kontroller är särskilt viktigt hos äldre patienter vid samtidig behandling med hjärtglykosider eller diuretika (se ‧. ‧) och hos patienter med kraftig tendens till stenbildning
Visar sida 1. Hittade 46 meningar matchning fras munuaiskivi.Hittade i 0,417 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.