Översättningar till engelska:

  • Lieutenant Colonel   
  • lieutenant colonel   
    (noun   )
  • lieutenant-colonel   

Andra betydelser:

 
a lieutenant colonel
 
a Wing Commander (in the British Royal Air Force)

    Visa deklination

Exempel meningar med "överstelöjtnant", översättning minne

add example
Min befälhavare var överstelöjtnant Stuart MacLean.Den bäste ledaren ‧: a bataljonen någonsin haft. En man med djup lojalitet...... gentemot sitt land, sin plikt och sitt manskapMy commanding officer was Lieutenant Colonel Stuart McLean, the finest commander the ‧rd Battalion ever had, a man of deep loyalties to his country, his duty and his men, a loyalty that was soon to be matched by his own second in command
ÖverstelöjtnantenThe wing commander
Kommunikationen oss emellan efter denna dag kommer att förlöpa i bägge riktningar...... genom Överstelöjtnant Eichmann, min ställföreträdande i alla judefrågorCommunication between us after todauy will pass in both directions...... through Lt. Col. Eichmann, muy deputuy for all Jewish matters
Ja, det här är överstelöjtnant EichmannYes, this is Lt. Col. Eichmann
Vi har bra sergeanter och bra överstelöjtnanterWe' ve got good sergeants and good Iieutenant colonels
Titta noga på mig, överstelöjtnantTake a look at me, Colonel.Take a good look at me!
Som ni vill, överstelöjtnantAs you wish, Wing Commander
För en timme sen, på Fort d' Ivry utanför Paris, avrättades överstelöjtnant Bastien- Thiry... för mordförsöketpå president de Gaulle i augustiAn hour ago, in the courtyard of the Fort d' Ivry, outside Paris...... Lieutenant Colonel Bastien- Thiry was executed by firing squad...... forleading the attempt on the life of General De Gaulle lastAugust
Jurij Nikolajevitj PODOBED, överstelöjtnant för OMON, polisens specialstyrkor, ministeriet för inrikes frågor, född den ‧ mars ‧ i Slutsk (Minsk-regionenYuri Nikolaevich PODOBED, Lieutenant-Colonel of Militia, Unit for Special Purposes (OMON), Ministry of Internal Affairs, born on ‧ March ‧, in Slutsk (Minsk Region
Överstelöjtnant Chen varLieutenant Commander Chen was... was
Fortsätt, överstelöjtnantCarry on, Wing Commander
Jurij Nikolajevitj PODOBED, överstelöjtnant i polisens specialstyrkor (OMON), inrikesministeriet, född den ‧ mars ‧ i Slutsk (Minsk regionenYuri Nikolaevich PODOBED, Lieutenant-Colonel of Militia, Unit for Special Purposes (OMON), Ministry of Internal Affairs, born on ‧ March ‧ in Slutsk (Minsk Region
Överstelöjtnant Marttinen, herr marskalk!Lieutenant Colonel Marttinen, sir Field Marshal!
Överstelöjtnant Cribbs, sirLieutenant Colonel Cribbs for you, sir
Ursäkta, överstelöjtnantExcuse me, Lieutenant
Amiral Halseys hangarfartygsstyrka ska skicka iväg en division av armens B ‧- bombare under befäl av överstelöjtnant DoolittleAdmiral Halsey' s carrier task force is moving into position now to launch a squadron of army B- ‧ bombers under the command of Lieutenant Colonel Doolittle
Damer och herrar, jag är stolt över att få presentera-- den allra första prototypen av den variabla hotbesvarande stridsdräkten-- och piloten, luftvapnets överstelöjtnant James RhodesLadies and gentlemen, today I am proud to present to you the very first prototype in the Variable Threat Response Battle Suit and its pilot, Air Force Lieutenant Colonel James Rhodes
ÖverstelöjtnantLieutenant Colonel
ÖverstelöjtnantListen, ma' am
Två militärkupper genomfördes i maj och september ‧, iscensatta av överstelöjtnant Sitiveni Rabuka och etniska fijianerwhereas two military coups d'état took place in May and September ‧ led by Lieutenant Colonel Sitiveni Rabuka and indigenous Fijians
Jag satt bara i överstelöjtnant Chens jaktskeppListen, all I did was sit in Commander Chen' s fighter
Jag är dr Elizabeth Weir, det här är överstelöjtnant John SheppardThis is Lieutenant Colonel John Sheppard
Detta är Överstelöjtnant Carter, komThis is Lt. Col. Carter, come in please
Överstelöjtnant Bartlett kommer hitHurry.He' s expecting Colonel Bartlett
Jurij Nikolajevitj PODOBED, överstelöjtnant i polisens specialstyrkor (OMON), inrikesministeriet, född den ‧ mars ‧ i Slutsk (Minsk-regionenYuri Nikolaevich PODOBED, Lieutenant-Colonel of Militia, Unit for Special Purposes (OMON), Ministry of Internal Affairs, born on ‧ March ‧ in Slutsk (Minsk Region
Visar sida 1. Hittade 47 meningar matchning fras överstelöjtnant.Hittade i 0,208 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.