uttal: IPA: /ˈfjɛːˌrɪl/      

Översättningar till engelska:

 • butterfly     
  (Noun  ) (noun   )
   
  insect
   
  flygande insekt
 • lepidopteran   
   
  Any insect of the order Lepidoptera that has a slender body with clubbed antennae and typically rests with the wings (which are often brightly coloured) closed over the back.
 • moth     
  (noun   )
 • wing nut   
  (noun   )

Andra betydelser:

 
butterfly

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (9)

Den tatuerade fjärilenThe White Mercedes
fjärilarlepidopterans; ; lepidoptera
FjärilarLepidoptera
fjärilarna
fjärilarnas
fjärilen
fjärilens
fjärils
ha fjärilar i magenhave butterflies in one’s stomach; have butterflies in one's stomach

    Visa deklination

Exempel meningar med "fjäril", översättning minne

add example
Jag har drogat henne, som en fjärilNo, I drugged her,like you would a butterfly
(IT) Herr talman! ”Det som en larv kallar världens undergång kallar hela världen en fjäril.”(IT) Mr President, 'what a caterpillar calls the end of the world, the entire world calls a butterfly'.
Nu kommer den fantastiska Dominique och de förtrollade fjärilarna!Et voici maintenant the fabulous Dominique and the enchanted papillons!
Fjäril (farfalla): de båda bogarna och halsenouter shoulder pair: comprising the two shoulders attached to the neck
Ok, fjäril, ros eller stjärna?Okay, butterfly, rosebud or star?
Fjärilarna fladdrade över gräset... "The butterflies flitted above the grass... "
Den där ser ut som en fjärilThat looks like a butterfly
Jag är fjärilI' m a butterfly
De genetiskt modifierade organismer som skall släppas ut på marknaden som produkt eller ingående i produkter (nedan kallad produkten) är korn av majs (Zea mays L.) med resistens mot majsmott (Ostrinia nubilalis) och vissa andra skadedjur av ordningen fjärilar samt med tolerans mot herbiciden glyfosinatammonium, härrörande från Zea mays linje ‧, som har transformerats med hjälp av partikelacceleratorteknik med det linjära DNA-fragmentet PHI‧A innehållande följande DNA i två kassetterThe genetically modified organisms to be placed on the market as or in products, hereinafter the product, are grains of maize (Zea mays L.), with resistance to the European corn borer (Ostrinia nubilalis) and certain other lepidopteran pests and with tolerance to the herbicide glufosinate-ammonium, derived from Zea mays line ‧, which has been transformed using particle acceleration technology with the linear DNA fragment PHI‧A containing the following DNA in two cassettes
Far, du vet de där fjärilarna i magen vi pratade om?Nu har jag fått demDad, you know those rattlers in the stomach we talked about?
Du vet, jag är en fjäril nu tack vare henneYou know, I' m a butterfly now because of her
Den genetiskt modifierade majsen SYN-BTØ‧-‧, såsom den beskrivs i ansökan, uttrycker Cry‧Ab-protein som ger skydd mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar och PAT-protein som ger tolerans mot herbiciden glyfosinatammoniumThe genetically modified SYN-BTØ‧-‧ maize, as described in the application, expresses the Cry‧Ab protein which confers protection against certain lepidopteran pests and the PAT protein which confers tolerance to the glufosinate-ammonium herbicide
den fjärilen hade en vingbredd of tolv meter!That butterfly had a wingspan of ‧ feet!
Därför att sporer inte kan fångas som fjärilarBecause spores can' t be caught like butterflies
Veronica är en liten fjäril som alltid lyser upp där hon landarVeronica is a butterfly who brightens up wherever she lands
Kommissionens beslut av den ‧ november ‧ om utsläppande på marknaden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv ‧/‧/EG av en majsprodukt (Zea mays L. linje ‧) som har modifierats genetiskt för resistens mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar samt för tolerans mot herbiciden ammoniumglyfosinat [delgivet med nr K ‧]Commission Decision of ‧ November ‧ concerning the placing on the market, in accordance with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council, of a maize product (Zea mays L., line ‧) genetically modified for resistance to certain lepidopteran pests and for tolerance to the herbicide glufosinate-ammonium (notified under document number C
Jag vill se papegojorna och de jättestora fjärilarnaI want to see the parrots and the giant butterflies
Visar sida 1. Hittade 98 meningar matchning fras fjäril.Hittade i 0,522 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.