uttal: IPA: /ˈfjɛːˌrɪl/      

Översättningar till engelska:

 • butterfly     
  (Noun  ) (noun   )
   
  insect
   
  flygande insekt
 • lepidopteran   
   
  Any insect of the order Lepidoptera that has a slender body with clubbed antennae and typically rests with the wings (which are often brightly coloured) closed over the back.
 • moth     
  (noun   )
 • wing nut   
  (noun   )

Andra betydelser:

 
butterfly

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (9)

Den tatuerade fjärilenThe White Mercedes
fjärilarlepidopterans; ; lepidoptera
FjärilarLepidoptera
fjärilarna
fjärilarnas
fjärilen
fjärilens
fjärils
ha fjärilar i magenhave butterflies in one’s stomach; have butterflies in one's stomach

    Visa deklination

Exempel meningar med "fjäril", översättning minne

add example
Se så spröda vingarPå en fjäril så grannNever seen the butterfly carry pollen like a kite?
Fjäril (farfalla): de båda bogarna och halsenouter shoulder pair: comprising the two shoulders attached to the neck
Jag kan inte säga hur många gånger jag tänkt på en sån här scen.Men jag trodde aldrig att jag skulle sitta här med fjärilar i magenI can' t tell you the number of times I thought about a scene just like this...... but I never thought I' d be sitting here with a knot in my stomach
(IT) Herr talman! ”Det som en larv kallar världens undergång kallar hela världen en fjäril.”(IT) Mr President, 'what a caterpillar calls the end of the world, the entire world calls a butterfly'.
Det var du som tog med fjärilen mr HeepBut, Mr. Heep, you brought that butterfly to me
Den genetiskt modifierade DAS-Ø‧Ø‧-‧xDAS-‧-‧-majsen, så som den beskrivs i ansökan, är framställd genom korsningar av majs innehållande transformationshändelserna DAS-Ø‧Ø‧ och DAS-‧-‧ och uttrycker Cry‧F-protein som ger resistens mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar, Cry‧Ab‧- och Cry‧Ab‧-protein som ger resistens mot vissa växtskadegörande skalbaggar och PAT-protein, använt som en selektionsmarkör, som ger tolerans mot herbiciden glufosinatammoniumThe genetically modified DAS-Ø‧Ø‧-‧xDAS-‧-‧ maize, as described in the application, is produced by crosses between maize containing DAS-Ø‧Ø‧ and DAS-‧-‧ events and expresses the Cry‧F protein which confers protection against certain lepidopteran pests, the Cry‧Ab‧ and Cry‧Ab‧ proteins which confer protection against certain coleopteran pests and the PAT protein, used as a selectable marker, which confers tolerance to the glufosinate-ammonium herbicide
Den ‧ September, ‧ klockan ‧: ‧ och ‧ på eftermiddagen... fladrar en blå fjäril av arten Calliphorides,.... vilkas vingar kan slå ‧ ‧ gånger på en minut.... ner och landade på gatan Saint- Vincent, i MontmartreOn September ‧, ‧ at ‧. ‧pm and ‧ sec... a blue fly of the Calliphorides species,.... whose wings can flutter ‧ ‧ times per minute.... landed in Saint- Vincent Street, Montmartre
den fjärilen hade en vingbredd of tolv meter!That butterfly had a wingspan of ‧ feet!
Fjärilarna fladdrade över gräset... "The butterflies flitted above the grass... "
Du är...... en vacker...... vacker fjärilYou... are... a beautiful, beautiful butterfly
Den genetiskt modifierade majsen MON-‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧, såsom den beskrivs i ansökan, är framställd genom korsningar av majs innehållande transformationshändelserna MON-‧Ø‧-‧ och MON-ØØ‧Ø‧-‧ och uttrycker Cry‧A.‧-protein och Cry‧Ab‧-protein som ger skydd mot vissa skadedjur av ordningen fjärilar samt CP‧ EPSPS-protein som ger tolerans mot herbiciden glyfosatThe genetically modified MON-‧Ø‧-‧xMON-ØØ‧Ø‧-‧ maize, as described in the application, is produced by crosses between maize containing MON-‧Ø‧-‧ and MON-ØØ‧Ø‧-‧ events and expresses the Cry‧A.‧ and Cry‧Ab‧ proteins which confer protection against certain lepidopteran pests and the CP‧ EPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicides
Jag är fjärilI' m a butterfly
Du vet, jag är en fjäril nu tack vare henneYou know, I' m a butterfly now because of her
Jag vill se papegojorna och de jättestora fjärilarnaI want to see the parrots and the giant butterflies
Larver blir till fjärilarA caterpillar turns into a butterfly, doesn' t it?
Den genetiskt modifierade majsen MON-‧Ø‧-‧ x MON-ØØ‧Ø-‧, så som den beskrivs i ansökan, är framställd genom korsningar av majs innehållande transformationshändelserna MON-‧Ø‧-‧ och MON-ØØ‧Ø-‧ och uttrycker Cry‧Bb‧-protein och Cry‧Ab-protein som ger skydd mot vissa skadedjur av ordningen skalbaggar respektive av ordningen fjärilar samt CP‧ EPSPS-protein som ger tolerans mot herbiciden glyfosatThe genetically modified MON-‧Ø‧-‧ x MON-ØØ‧Ø-‧ maize, as described in the application, is produced by crosses between maize containing MON-‧Ø‧-‧ and MON-ØØ‧Ø-‧ events and expresses the Cry‧Bb‧ and Cry‧Ab proteins which respectively confer protection against certain coleopteran and lepidopteran pests and the CP‧ EPSPS protein which confers tolerance to glyphosate herbicides
En fjärils tatuering...... på han handA butterfly tattoo...... on his hand
Fick du inte lite fjärilar i magen av det?Didn' t it make your stomach feel good?
Nu kommer den fantastiska Dominique och de förtrollade fjärilarna!Et voici maintenant the fabulous Dominique and the enchanted papillons!
De gladaste internationella fjärilarna är de som lever som om de aldrig lämnat kokongenBut the happiest of the international butterflies are those who live as if they never left the cocoon
Fjärilar som blir orkaner?Butterflies turning into tornados?
De genetiskt modifierade organismer som skall släppas ut på marknaden som produkt eller ingående i produkter (nedan kallad produkten) är korn av majs (Zea mays L.) med resistens mot majsmott (Ostrinia nubilalis) och vissa andra skadedjur av ordningen fjärilar samt med tolerans mot herbiciden glyfosinatammonium, härrörande från Zea mays linje ‧, som har transformerats med hjälp av partikelacceleratorteknik med det linjära DNA-fragmentet PHI‧A innehållande följande DNA i två kassetterThe genetically modified organisms to be placed on the market as or in products, hereinafter the product, are grains of maize (Zea mays L.), with resistance to the European corn borer (Ostrinia nubilalis) and certain other lepidopteran pests and with tolerance to the herbicide glufosinate-ammonium, derived from Zea mays line ‧, which has been transformed using particle acceleration technology with the linear DNA fragment PHI‧A containing the following DNA in two cassettes
Svävar som en fjäril, sticks som ett biFloat like a butterfly, sting like a bee
En syntetisk version av den trunkerade cry‧F-genen från Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, som ger motståndskraft mot europeisk majsmott (Ostrinia nubilalis) och vissa andra skadedjur av ordningen fjärilar under reglering av en ubikvitinpromotor ubiZM‧ från Zea mays L. och ORF‧PolyA-terminator från Agrobacterium tumefaciens pTiA synthetic version of the truncated cry‧F gene from Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, which confers resistance to the European corn borer (Ostrinia nubilalis) and certain other lepidopteran pests, under the regulation of the ubiquitin promoter ubiZM‧ from Zea mays L. and the ORF‧PolyA terminator from Agrobacterium tumefaciens pTi
Om du är fjäril, ärjag gräshoppaIf you' re a butterfly, then I' m a grasshopper
Visar sida 1. Hittade 98 meningar matchning fras fjäril.Hittade i 0,387 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.