uttal:      

Översättningar till engelska:

 • couch       
  (verb, noun, adjv   ) []
   
  A piece of furniture on which more than one person can sit, with cushions, a back, and arm rests.
   
  En möbel som mer än en person kan sitta på, med rygg- och armstöd.
 • sofa     
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  upholstered seat
   
  A piece of furniture on which more than one person can sit, with cushions, a back, and arm rests.
   
  En möbel som mer än en person kan sitta på, med rygg- och armstöd.
 • settee   
  []
   
  A piece of furniture on which more than one person can sit, with cushions, a back, and arm rests.
   
  En möbel som mer än en person kan sitta på, med rygg- och armstöd.
 • bench       
  (noun   )
 • seat     
  (verb, noun   )

Andra betydelser:

 
a couch, a sofa (upholstered seat)

Picture dictionary

sofa, settee, couch
sofa, settee, couch

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (4)

soffas
soffor
sofforna
soffornas

    Visa deklination

Exempel meningar med "soffa", översättning minne

add example
Vi vill göra en kalender--för att samla ihop pengar till--en stol, en bänk eller en soffa eller...... vad som helst, egentligenWe want to do a WI calendar which raises enough money to buy, um... a chair or a seat, a sofa, or... well, anything, really
Vi har en soffa i storlek av en fotbollsplanWhere will he sleep?- Our sofais as big as a football field
Det finns en soffa på mitt kontorThere" s a couch in my office
Här fiinns en soffa för två!There' s a sofa in here for two
På nån soffa, som min pappaOn somes of a like his father
Det är bara en soffa!It' s just... a... couch!
Varför finns det en rövformad färgfläck på min soffa?Why is there an ass- shaped paint stain on my couch?
Vi tar hit honom, så får han sova på min soffa och vittna imorgon bittiWe get the kid here.He sleeps on my sofa and we grand- jury him in the morning
Tog min soffaTook my couch
Jag sa att hon fick sova pa din soffaI told her she could sleep on your sofa
Du kan sova på min soffaYou can sleep on the couch at my place
Vi gjorde det på din soffaWe did it on your sofa
Och nu sitter du här i min soffa-JaAnd now you' re sitting on my couch?
Det finns ingen TV, ingen musik, inga gardiner, ingen soffa, ingen vas att sätta blommor iThis is a principle.- There is no TV, no music, no curtains, no sofa, no vase to put some flowers
Fårjag låna din soffa?Can I borrow your couch?
Jag sa att du fick låna min soffa, inte min tjejI said you could have my couch.I didn' t say you could have my girl
Och du kan inte ligga på någons soffa...... och berätta hur mycket du avskyr din mamma?You can' t lie on someone' s couch...... and tell him how much you hate your mother?
Varför är det fortfarande soffor i mitt kök?How come there' s still couches in my kitchen?
Du skulle kunna sätta på henne på en plastöverdragen soffaYou should fuck her on her plastic-covered couch
Snygg soffaGreat couch
Sofforna är bekväma men det finns tältsängar i förrådetThe couches are comfortable, but there are cots in storage if you like
Sängar, soffor och så vidareBeds, sofas, and so forth
Vagar du väcka mig ur en djup sömn sa en vilt främmande människa kan sova pa min soffa?You dare to wake me out of a deep sleep..... so that some complete stranger can sleep on my sofa?
När jag känner mig ensam eller blir deprimerad... tar jag en ny soffa eller några nya gardiner ochWhenever I feel lonely or get depressed,I just add in a new couch or a new set of drapes and
Visar sida 1. Hittade 86 meningar matchning fras soffa.Hittade i 0,204 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.