Översättningar till finska:

  • kiitos paljon   
    (Phrase  )
  • paljon kiitoksia   
    (Phrase  )

Exempel meningar med "tusen tack", översättning minne

add example
För det första vill jag självfallet tacka räddningstjänsten som gjorde sitt yttersta, snabbt och i rättan tid. Jag vill också tacka den grekiska regeringen för att de organiserade allt så väl och som, med hjälp av den grekiska flottan, lyckades rädda över tusen människoliv.Ensimmäiseksi haluan tietysti kiittää hätäyksiköitä, jotka tekivät kaiken voitavansa heti ja ripeästi, mutta lisäksi haluan kiittää Kreikan hallitusta moitteettomasti sujuneista järjestelyistä ja siitä, että Kreikan laivaston avustuksella pystyttiin pelastamaan yli tuhansia ihmishenkiä.
Tusen tack, kommissarie ReedKapteeni Reed, paljon kiitoksia
Tusen tack och gratulerar till resultatet av folkomröstningen!Tuhannet kiitokset, ja onnittelut kansanäänestyksen tuloksesta.
Totalt var det 115 åtgärder som fi -nansierades tack vare fonden , för summor som varierade från två tusen till över två miljoner euro .Kaiken kaikkiaan solidaarisuusrahaston tuella rahoitettiin 115 toimenpidettä , joiden yksittäiset kustannukset vaihtelivat 2 tuhannesta yli 2 miljoonaan euroon .
Tusen tack för detta.Oikein paljon kiitoksia siitä.
Tusen tack herr talman, fru kommissionär, ärade kolleger!Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää teitä.
När man tittar närmare på siffrorna, och jag har nyligen skrivit en rapport om Internationella fonden för Irland, kan vi se att över fem tusen arbetstillfällen har skapats tack vare denna fond.Kun tarkastellaan lukuja - ja olen laatinut hiljattain Irlannin kansainvälisestä rahastoa koskevan mietinnön - havaitsemme, että rahaston avulla on luotu yli viisi tuhatta työpaikkaa.
Vi lever i ett land som, tack vare kung Stefan den helige, skapades som ett tolerant, välkomnande, multietniskt och kristet samhälle, som har varit en stat i mer än tusen år och som genom revolutioner har gett prov på sin djupa frihetskänsla.Me elämme maassa, josta kuningas Tapani Pyhän ansiosta luotiin suvaitsevainen, ystävällinen, monietninen kristitty yhteisö, jolla on ollut yli tuhat vuotta valtion asema ja joka on todistanut syvän vapauden tunteensa vallankumouksilla.
Tusen tack, TinaKiitos, Tina
Innan vi börjar- tusen tack för WebisticsEnnen kuin aloitamme, kiitos paljon Webistics- vihjeestä
Tusen tack, partnerPaljon kiitoksia, työkaveri
Cirka tusen nordkoreaner utbildas tack vare Europeiska unionen i modern kärnkraftsteknik.Euroopan unionin ansiosta noin tuhat pohjoiskorealaista saa nykyaikaista ydinteknologiaa koskevaa koulutusta.
Tusen tack, MinnieEn tiedä, miten kiittää teitä
Herr talman! Även jag vill tacka för den insats som ni personligen har gjort för att Oswaldo José Payá Sardiñas skulle kunna komma ut från Kuba efter tusen svårigheter och hundra byråkratiska hinder.Arvoisa puhemies, haluan myös kiittää teitä henkilökohtaisista toimista sen hyväksi, että Oswaldo José Payá Sardiñas on voinut poistua Kuubasta tuhansien vaikeuksien ja loputtomien byrokraattisten esteiden jälkeen.
Tusen tack, JohanneKiitos paljon, Johanne
Tusen tack, TinaTattista vaan, Tina
Tusen tack allesammansNo niin, kiitos kaikille
Tusen tack för all hjalpKiitoksia kovasti
Tusen tack, ni räddade mitt livEn tiedä kuinka kiittää sinua hengestäni
(DE) Herr talman, fru kommissionär! Tusen tack, herr Glante för det arbete ni har lagt ner på att skriva betänkandet i denna form, och tack för era redogörelser.(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, esittelijä Glante, kiitos teille myös ponnisteluistanne mietinnön saamiseksi tähän muotoon ja kiitos selvityksistänne.
Tusen tack för att ni kom, mr SafirKiitos paljon, että tulitte herra Safir
Tusen tack, TribbianiSuurkiitokset, Tribbiani
Tusen tack, mitt kära barnKiitos, rakas lapsi
Visar sida 1. Hittade 44735 meningar matchning fras tusen tack.Hittade i 4,414 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.