Översättningar till finska:

  • kiitos paljon   
    (Phrase  )
  • paljon kiitoksia   
    (Phrase  )

Exempel meningar med "tusen tack", översättning minne

add example
Tusen tack för detta.Oikein paljon kiitoksia siitä.
Tusen tack för att ni kom, mr SafirKiitos paljon, että tulitte herra Safir
Cirka tusen nordkoreaner utbildas tack vare Europeiska unionen i modern kärnkraftsteknik.Euroopan unionin ansiosta noin tuhat pohjoiskorealaista saa nykyaikaista ydinteknologiaa koskevaa koulutusta.
Tusen tack och gratulerar till resultatet av folkomröstningen!Tuhannet kiitokset, ja onnittelut kansanäänestyksen tuloksesta.
Tusen tack, partnerPaljon kiitoksia, työkaveri
Tusen tack, TinaTattista vaan, Tina
Totalt var det 115 åtgärder som fi -nansierades tack vare fonden , för summor som varierade från två tusen till över två miljoner euro .Kaiken kaikkiaan solidaarisuusrahaston tuella rahoitettiin 115 toimenpidettä , joiden yksittäiset kustannukset vaihtelivat 2 tuhannesta yli 2 miljoonaan euroon .
När man tittar närmare på siffrorna, och jag har nyligen skrivit en rapport om Internationella fonden för Irland, kan vi se att över fem tusen arbetstillfällen har skapats tack vare denna fond.Kun tarkastellaan lukuja - ja olen laatinut hiljattain Irlannin kansainvälisestä rahastoa koskevan mietinnön - havaitsemme, että rahaston avulla on luotu yli viisi tuhatta työpaikkaa.
Innan vi börjar- tusen tack för WebisticsEnnen kuin aloitamme, kiitos paljon Webistics- vihjeestä
Tusen tack, raringKiitos vain, kultaseni
Tusen tack, MinnieEn tiedä, miten kiittää teitä
(DE) Herr talman, fru kommissionär! Tusen tack, herr Glante för det arbete ni har lagt ner på att skriva betänkandet i denna form, och tack för era redogörelser.(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, esittelijä Glante, kiitos teille myös ponnisteluistanne mietinnön saamiseksi tähän muotoon ja kiitos selvityksistänne.
Tusen tack, TribbianiSuurkiitokset, Tribbiani
(Livliga applåder) Tack kära kolleger! Tusen tack.(Voimakkaita suosionosoituksia) Kiitos hyvät työtoverini! Kiitän teitä kaikkia lämpimästi.
Herr talman! Även jag vill tacka för den insats som ni personligen har gjort för att Oswaldo José Payá Sardiñas skulle kunna komma ut från Kuba efter tusen svårigheter och hundra byråkratiska hinder.Arvoisa puhemies, haluan myös kiittää teitä henkilökohtaisista toimista sen hyväksi, että Oswaldo José Payá Sardiñas on voinut poistua Kuubasta tuhansien vaikeuksien ja loputtomien byrokraattisten esteiden jälkeen.
För det första vill jag självfallet tacka räddningstjänsten som gjorde sitt yttersta, snabbt och i rättan tid. Jag vill också tacka den grekiska regeringen för att de organiserade allt så väl och som, med hjälp av den grekiska flottan, lyckades rädda över tusen människoliv.Ensimmäiseksi haluan tietysti kiittää hätäyksiköitä, jotka tekivät kaiken voitavansa heti ja ripeästi, mutta lisäksi haluan kiittää Kreikan hallitusta moitteettomasti sujuneista järjestelyistä ja siitä, että Kreikan laivaston avustuksella pystyttiin pelastamaan yli tuhansia ihmishenkiä.
Tack vare det arbete som utförts av våra assistenter – utskottets personal, som jag vill tacka – har vi i detalj kunnat rekonstruera ett invecklat system med flygbolag och påhittade företag som CIA använt för sina uppdrag de senaste åren. Vi har ytterst noggrant rekonstruerat rutterna för över tusen flygningar, ett material som vi har delgett våra kolleger i parlamentet.Meitä auttaneiden henkilöiden työn ansiosta – haluan kiittää valiokunnan henkilöstöä – olemme rekonstruoineet yksityiskohtaisesti CIA:n viime vuosina työtehtävissään käyttämien lentokoneiden ja peiteyhtiöiden monimutkaisen järjestelmän. Olemme rekonstruoineet yksityiskohtaisesti yli tuhannen lennon reitit ja saattaneet ne kollegojemme tutustuttavaksi.
Tusen tack, ni räddade mitt livEn tiedä kuinka kiittää sinua hengestäni
Tusen tack allesammansNo niin, kiitos kaikille
Tusen tack herr talman, fru kommissionär, ärade kolleger!Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää teitä.
Visar sida 1. Hittade 44735 meningar matchning fras tusen tack.Hittade i 12,079 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.