uttal:      

Översättningar till franska:

 • nom de famille       
  (Noun  m)
   
  persons familjenamn
   
  Nom de la famille.
 • nom                   
  (Noun  m) (noun   )
   
  Nom de la famille.
 • patronyme   
  (Noun  m) (noun   )
 • nom de famille en france   
 • nom patronymique   

Liknande fraser i ordboken svenska franska. (1)

EfternamnNom de famille; Nom

    Visa deklination

Exempel meningar med "efternamn", översättning minne

add example
För personer: efternamn, namn som ogift, förnamn, tidigare efternamn och alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet och könpour les personnes: les nom, nom de jeune fille, prénom, noms de famille antérieurs et noms d'emprunt, les date et lieu de naissance, la nationalité et le sexe
Men inte mitt efternamn, eller hur?Mon nom ne t' a pas manqué
Efternamn och förnamn: KOUADIO, Djué Ngoran EugèneNom, prénoms: KOUADIO, Djué Ngoran Eugène
Jag tror inte att det skulle göra någon större skillnad om vi skulle låta bli att nämna den italienska presidentens för- och efternamn, med tanke på att det är den italienska presidenten som ändringsförslagen handlar om.À mon avis, ne pas mentionner les nom et prénom du président de la République italienne ne fera pas une grande différence, étant donné qu'il est le sujet de ces amendements.
För- och efternamn: ...Nom et prénom(s): ...
Fysisk persons namn skall anges med ifrågavarande persons efternamn och förnamnEn ce qui concerne les personnes physiques, le nom est entendu au sens du nom de famille et des prénoms
Efternamn som ogiftNom de naissance
Expanderas till ditt efternamn, som det definieras av ägarens adress i den vanliga adressboken i & kdeS' étend à votre nom patronymique, comme défini par l' adresse du propriétaire dans votre carnet d' adresses & kde; standard
Det skedde med en representant för det iranska motståndet i Italien, som mördades och vars mördare är känd till förnamn, efternamn och vad gäller arbetsuppgifter inom den iranska ambassaden.Tel a été le cas du représentant de la résistance iranienne en Italie, qui a été assassiné et l'on connaît le nom, le prénom et les fonctions exercées par son assassin dans l'ambassade iranienne.
Uppgifter om den person som ska återtas (till exempel förnamn, efternamn, födelsedatum och födelseort samt senaste hemvist) och, i tillämpliga fall, uppgifter om underåriga ogifta barn samt personens maka eller makeles renseignements individuels concernant les personnes à réadmettre (par exemple, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et dernier lieu de résidence) et, le cas échéant, les renseignements individuels concernant les enfants mineurs célibataires et/ou le conjoint
Vi behöver era efternamn och adresserOn va avoir besoin de vos noms et adresses à tous
Namn EFTERNAMN, övriga namnNom NOM, prénom(s
Efternamn/förnamnNom/prénom(s
För- och efternamnNom et prénom(s): ...
Efternamn och förnamn: Bwambale, Frank KakoleleNom, prénom: BWAMBALE, Frank Kakolele
Det hör direkt ihop med föregående problem. I fälten För-och efternamn samt Adress skrivs samma data in många gånger. Det är typiskt i kalkylblad, och ett ineffektivt sätt att lagra data eftersom databasen växer i onödan, och kräver på så sätt mer datorresurser (större datastorlek och långsammare åtkomstC' est directement lié au problème précédent. Dans les colonnes Nom et prénom et Adresse, la même donnée est entrée à de nombreuses reprises. Ce manque d' efficacité est typique de la méthode de stockage des données dans un tableur. La base de données grossit inutilement, demandant donc plus de ressources informatiques (à cause d' une masse de données plus importante et d' un accès plus lent
Förnamn och efternamn; födelseort och födelsedatumNom et prénom; lieu et date de naissance
Närmare uppgifter om den person som skall överföras (t.ex. förnamn, efternamn, eventuella tidigare namn, smeknamn eller pseudonymer, kön, faderns och moderns namn, födelsedatum och födelseort, nuvarande och eventuellt tidigare medborgarskap, senaste bostadsadress, skolor personen gått i, civilstånd, namn på make/maka, eventuella barn och andra närmast anhörigales renseignements individuels sur la personne à transférer (par exemple: le nom de famille, les prénoms, tout nom antérieur, les surnoms ou les noms d'emprunt, le sexe, le nom du père et de la mère, le lieu et la date de naissance, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure, le dernier lieu de résidence, les écoles fréquentées, l'état civil, le nom de l'épouse et des enfants éventuels, ainsi que les noms d'autres membres de la famille ou de proches
Skriv namn som " förnamn efternamn ", inte " efternamn, förnamn ". Utelämna inledande " The ". Använd " Various " för samlingsalbumÉcrire les noms comme « & ‧‧; prénom nom & ‧‧; » et non comme « & ‧‧; nom, prénom & ‧‧; ». Ne pas utiliser les « & ‧‧; The & ‧‧; » au début. Utiliser « & ‧‧; Divers & ‧‧; » pour les compilations
Närmare uppgifter om den berörda personen (t.ex. förnamn, efternamn, flicknamn, andra namn som den berörda personen använder eller genom vilka han eller hon är känd, aliasnamn, födelsedatum, kön och, om möjligt, födelseort, medborgarskap, språk, typ av och nummer på resedokumentles renseignements individuels concernant l'intéressé (par exemple, nom de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il est connu ou noms d'emprunt, date de naissance, sexe et- si possible- lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage
Och du fick aldrig hans efternamn?Et vous n' avez jamais entendu son nom
Den sökandes efternamn och förnamn, eller företagsnamnetNom et prénom du demandeur ou nom de l
Efternamn, förnamn: Inojatov, Rustam RaulovitjNom, prénom: Inoyatov, Roustam Raoulovitch
I denna mall ska en undertecknare lämna vissa (självklara) personuppgifter, till exempel för- och efternamn samt, om det sker i pappersform, den faktiska underskriftenCe formulaire type impose au signataire de fournir certaines données à caractère personnel (évidentes), comme le prénom et le nom de famille et, dans le cas d’un formulaire sur papier, la signature authentique
Visar sida 1. Hittade 386 meningar matchning fras efternamn.Hittade i 0,298 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.