uttal:    

Översättningar till italienska:

 • parlare     
  (Verb  ) (verb, noun   ) []
   
  producera ljud av ord
   
  Comunicare per mezzo di suoni che vengono interpretati in una lingua; comunicare verbalmente.
 • chiacchierare   
  (verb   )
   
  Parlare in modo informale e amichevole.
 • dire   
  (verb   ) []
   
  Comunicare oralmente, utilizzando una determinata lingua.
   
  Att kommunicera muntligen på ett givet språk.
 • affermare   
  (verb   )
   
  Comunicare oralmente, utilizzando una determinata lingua.
   
  Att kommunicera muntligen på ett givet språk.
 • ciarlare   
  (verb   )
   
  Parlare in modo informale e amichevole.
 • enunciare   
   
  Comunicare oralmente, utilizzando una determinata lingua.
   
  Att kommunicera muntligen på ett givet språk.
 • raccontare   
  (verb   )
   
  Comunicare oralmente, utilizzando una determinata lingua.
   
  Att kommunicera muntligen på ett givet språk.

Andra betydelser:

 
kunna tala

Picture dictionary

parlare
parlare

Liknande fraser i ordboken svenska italienska. (3)

pratfarneticare; fandonia; chiacchierare; conversazione; argomento; bugia; baggianata; frottola; fola; menzogna; balla
prata struntcazzeggiare
pratigloquace

    Visa deklination

Exempel meningar med "prata", översättning minne

add example
Vi pratar ju baraDicevo così per dire
Nu har vi nåt att prata omAdesso io e Miguel abbiamo qualcosa di cui parlare
Vad pratar du om?Di cosa state parlando
Philip Bradbourn var inte ens närvarande vid omröstningen, så det är lite dråpligt av honom att prata om det nu.L'onorevole Bradbourn non partecipò neppure al voto, e quindi è un po' ridicolo che si scandalizzi ora.
Du försvinner i ‧ år, bryter dig in hos mig, och gör mig till medhjälpare, frågar efter min bil, och vill inte prataSparisci per nove anni, mi irrompi in casa, mi rendi complice, mi chiedi la macchina e non parli
Jag ska bara prata med dig!VogIio soIo parIarti!
Hon vet vad hon pratar omSa di cosa parla
Pratar igenom vad som har häntTi aggiorno su quello che dobbiamo fare
En specifik insats som det är värt besväret att prova kan vara den vi har pratat om, det vill säga möjligheten av en sänkt mervärdeskattesats på mycket arbetsintensiva tjänster.Un contributo specifico che vale la pena di provare a dare può essere quello di cui abbiamo parlato, cioè la possibilità di un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro
Så alla detaljer som herr Telkämper har pratat om har redan behandlats.Quindi tutti i punti ricordati dall&‧x02BC;onorevole Telkämper sono già stati esaminati.
Vad pratar du om?Ma cosa dici?
Herr ordförande! Det påstås ofta att de första tecknen på galenskap är när man börjar prata med sig själv.Signor Presidente, si dice spesso che parlare da soli è uno dei primi segni di follia.
Härom natten pratade hon om ett förhållande i sömnenL' altra notte parlava di un amante, nel sonno
Jag viII prata med min manVorrei dire una parola a mio marito
Kan vi inte bara prata om detNon possiamo solo parlarne?
Jag tänkte att vi kunde prataSperando che forse avremmo potuto parlare
Jag har aldrig pratat med nån på ett flygplan förutNon ho mai parlato con qualcuno su un aereo
Låt oss vänta på det, och prata om hur andra regler, som är lättare att använda, kan läggas fram från presidiet för plenum eller för grupperna.Vi invito ad attendere i risultati di questa discussione ed a tornare sull'argomento una volta che l'Ufficio di presidenza sottoporrà al vaglio dell'Assemblea plenaria o dei gruppi parlamentari nuove regole di più facile applicazione. In quella sede poi se ne potrà discutere.
Vi har pratat om nåtAbbiamo parlato di una cosa
Linda, vi måste prataLinda, dobbiamo parlare
Ja, prata med digSì, volevo scambiare due parole con te
Du kan prata med migPuoi parlare con me, Frank
Håller rådsordföranden med om att det är dags att sluta prata och börja handla?Concorda il Presidente in carica sul fatto che è passato il tempo delle parole e che è giunto il momento dell'azione?
Han har inte pratat så mycket sen han gick i söndagsskolanPat Garrett non ha mai parlato tanto da quando ha smesso di andare a dottrina
Kan vi gå in och prata?Possiamo parlare?- Sì, possiamo farlo
Visar sida 1. Hittade 4990 meningar matchning fras prata.Hittade i 1,463 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.