uttal:    

Översättningar till italienska:

 • parlare     
  (Verb  ) (verb, noun   ) []
   
  producera ljud av ord
   
  Comunicare per mezzo di suoni che vengono interpretati in una lingua; comunicare verbalmente.
 • chiacchierare   
  (verb   )
   
  Parlare in modo informale e amichevole.
 • dire   
  (verb   ) []
   
  Comunicare oralmente, utilizzando una determinata lingua.
   
  Att kommunicera muntligen på ett givet språk.
 • affermare   
  (verb   )
   
  Comunicare oralmente, utilizzando una determinata lingua.
   
  Att kommunicera muntligen på ett givet språk.
 • ciarlare   
  (verb   )
   
  Parlare in modo informale e amichevole.
 • enunciare   
   
  Comunicare oralmente, utilizzando una determinata lingua.
   
  Att kommunicera muntligen på ett givet språk.
 • raccontare   
  (verb   )
   
  Comunicare oralmente, utilizzando una determinata lingua.
   
  Att kommunicera muntligen på ett givet språk.

Andra betydelser:

 
kunna tala

Picture dictionary

parlare
parlare

Liknande fraser i ordboken svenska italienska. (3)

pratfarneticare; fandonia; chiacchierare; conversazione; bugia; argomento; baggianata; fola; frottola; menzogna; balla
prata struntcazzeggiare
pratigloquace

    Visa deklination

Exempel meningar med "prata", översättning minne

add example
Fram till nu har de undfallande svaren gått ut på att senarelägga tidsfrister - den i högsta grad väntade revideringen av direktivet om information till och samråd med arbetstagare har varit vårt Loch Ness-monster: alla pratar om det men ingen har sett till det.Finora, passando da risposte evasive alla proroga delle scadenze, la tanto attesa revisione della direttiva sull'informazione e sulla consultazione dei lavoratori è stata il nostro mostro di Loch Ness: tutti ne parlavano, nessuno, però, la vedeva emergere.
Jag går och pratar med henneVado a parlare con lei
Jag pratade med Radio i morseHo parlato con Radio stamane
Men om han pratar med utomjordingar, lär han inte vilja prata med digMa se stara ' parlando con gli alieni, dubito che vorra ' parlare con voi
Han använde debatten som en förevändning att prata strunt om mitt land, Polen.Ha usato la discussione come pretesto per dire sciocchezze sul mio paese, la Polonia.
Han är jobbig att prata med, men han går hem hos kvinnorÈ un po ' zuccone, ma piace alle clienti
Vad pratar du om för access?Cosa stai dicendo?
eller prata med honom och ge dig själv skuldeno andare a parlare con lui e rimproverare solo te stessa
Vi borde prataSenti, dovremmo parlare
Pratade han om hur Dayrise Enterprises hjälper folk?Ti ha detto dell' lmpresa Sole Nascente che aiuta le persone?
Jag pratar med mamma, men jag åker inte tillbaka till skolanParlerò alla mamma, ma non tornerò a scuola
Jag pratar med Al i morgonParlo con al come prima cosa domattina
pratar vi inte mer om detBene, lasciamo perdere allora
Jag kan prata med honomSe vuole, ci parlo io
Du skulle ha hört hur jag pratade till honompiangendo) Sapessi quello che gli ho detto!
Gå och prata med mrs RogersLei vada a indagare dalla signora Rogers
Då kan jag prata med Tv- nyheternaBeh io posso andare a al telegiornale di Channel
Jag går och flätar en korg och låter er två prataCredo che andró ad impagliare una cesta o roba del genere...... così voi due potete parlare
Jag var bara tvungen att prata med digDovevo vederti
Jag kan inte säga huruvida något är säkert – – om jag inte vet vad du pratar omNon posso dirvi se qualcosa è al sicuro o no a meno che non sappia di cosa state parlando
Kläderna, och som du pratarOh, quegli abiti, il vostro modo di parlare
Finns det någon du är bra på att prata med?Perché, c' è qualcuno con cui sei bravo a parlare?
Har du problem får du prata med sergeantenSe hai dei problemi o non so cosa, parlane col sergente
Ena dagen kan jag prata med dig, nästa dag är det som om vi aldrig möttsUn giorno posso venire a parlare con lei, il giorno dopo è come non ci fossimo mai incontrati
Får jag prata klart?Posso parlare, insomma?
Visar sida 1. Hittade 4990 meningar matchning fras prata.Hittade i 4,366 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.