uttal:    

Översättningar till italienska:

 • parlare     
  (Verb  ) (verb, noun   ) []
   
  producera ljud av ord
   
  Comunicare per mezzo di suoni che vengono interpretati in una lingua; comunicare verbalmente.
 • chiacchierare   
  (verb   )
   
  Parlare in modo informale e amichevole.
 • dire   
  (verb   ) []
   
  Comunicare oralmente, utilizzando una determinata lingua.
   
  Att kommunicera muntligen på ett givet språk.
 • affermare   
  (verb   )
   
  Comunicare oralmente, utilizzando una determinata lingua.
   
  Att kommunicera muntligen på ett givet språk.
 • ciarlare   
  (verb   )
   
  Parlare in modo informale e amichevole.
 • enunciare   
   
  Comunicare oralmente, utilizzando una determinata lingua.
   
  Att kommunicera muntligen på ett givet språk.
 • raccontare   
  (verb   )
   
  Comunicare oralmente, utilizzando una determinata lingua.
   
  Att kommunicera muntligen på ett givet språk.

Andra betydelser:

 
kunna tala

Picture dictionary

parlare
parlare

Liknande fraser i ordboken svenska italienska. (3)

pratfarneticare; fandonia; chiacchierare; conversazione; argomento; bugia; baggianata; frottola; fola; menzogna; balla
prata struntcazzeggiare
pratigloquace

    Visa deklination

Exempel meningar med "prata", översättning minne

add example
Vi pratar här inte om lagstiftning utan vi pratar om ett betänkande på initiativ av Europaparlamentet med vilket vi försöker få kommissionen att inse nödvändigheten av en lagstiftning.Non parliamo qui di legislazione, ma dibattiamo su una relazione di iniziativa del Parlamento europeo con la quale cerchiamo di spingere la Commissione a riconoscere la necessità di una legislazione.
Vi skulle inte ens ha pratatNon ci saremmo nemmeno parlati se
Det vore att gå för långt att påstå att vi bevittnar framväxten av ett " Regionemas Europa " , men vi kan absolut prata om ett " Europa med regioner " ( Hooghe och Marks ) .Sarebbe forse ardito affermare che stiamo assistendo al nascere di ' u n ' Europa delle regioni ' ; tuttavia , possiamo senz ' altro parlare di ' un ' Europa con le regioni ' ( Hooghe e Marks ) .
Vi har sett våra handelstvister som ett undantag medan de handelsmässiga fördelarna varit regel, men nu har de dock gått för långt, såväl när det gäller stålet som en annan produkt man pratar mindre om, nämligen klementinerna.Ora però si sta esagerando, sia nel caso dell'acciaio che in quello di un altro prodotto di cui si parla meno, le clementine.
Detta sker framförallt genom användning av data från Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, som vi nyss pratade om och genom de möjligheter som befintliga gemenskapliga programinstrument erbjuder.Tutto ciò avviene, in particolare, facendo ricorso ai dati forniti dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze di cui abbiamo testé parlato, nonché alle possibilità offerte dagli strumenti previsti nei programmi comuni esistenti.
Vad pratar du om?Di cosa sta parlando?
Vad pratar du om?Di cosa parla?
Vad pratar du om?Cosa intendi?
Vi har mycket att prata omDobbiamo fare un discorso serio
Vi måste sätta oss och prataDobbiamo sederci a parlare, Frank
Vi måste prata på tu man handHo bisogno di parlarti in privato
De pratar redan om dig i LincolnGià parlano di te a Lincoln
Jag gratulerar er därför att jag anser att ni nu är en verklig mästare på att spela rollen av den gamla härskande klassen med så stor teknisk skicklighet och, om jag så får säga, att prata rent nonsens.Io le presento i miei complimenti, perché credo che nessuno come lei oggi riesca ad essere vecchia classe dirigente con grandi capacità tecniche di raccontare, le chiedo scusa, delle balle.
Tom kan prata franska flytande.Tom parla francese con proprietà.
Visar sida 1. Hittade 5127 meningar matchning fras prata.Hittade i 1,71 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.