add audio

Definition and similar words in svenska:

  • rymdfarare   

Exempel meningar med "astronaut", översättning minne

Eller kanske en astronaut
Inte astronaut?
Och alltså kandiderar jag till posten som Europeiska unionens förste astronaut.
Ett möte med astronauter nyligen gjorde mig mer medveten om potentialen för vetenskap i Europa, om vi tar Lissabonförklaringens budskap på allvar.
Och efter att ha varit nere i ‧ dagar är den här astronauten klar för avgång
De har svävat ut i rymden och landat på en annan planet, precis som astronauterna som HACCP-systemet var avsett för.
Visar sida 1. Hittade 226 meningar matchning fras astronaut.Hittade i 0 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.

Check translations in other languages: