add audio

Definition and similar words in svenska:

  • rymdfarare   

    Visa deklination

Exempel meningar med "astronaut", översättning minne

Jag önskar att astronauten får sin bror tillbaka
Riskbedömningen och de kritiska kontrollpunkterna utvecklades på 1960-talet för Nasa, för att garantera säkra livsmedel för astronauterna.
NASA kan bekräfta att vi är astronauter!
De utbildas till astronauter
Första italienska astronauten ( rymdfärjan Atlantis , uppdrag STS-46 , 1992 ) . 0 En av grundarna av " Italian Space Society " .
Det är en mix mellan Armani och astronaut
Jag har alltid velat bli en astronaut
För Alex, astronauten
Visar sida 1. Hittade 232 meningar matchning fras astronaut.Hittade i 0 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.

Check translations in other languages: