add audio

Definition and similar words in svenska:

  • rymdfarare   

Exempel meningar med "astronaut", översättning minne

Om du blir kapten på en räkbåt blir jag astronaut!
Organismerna som förstörde Mars...... har astronauterna fört med sig ned till jorden
Okej!Du kan vara min nya astronaut!
Är du en astronaut, Dan?
Jag önskar att astronauten får sin bror tillbaka
Ni måste klara samma fystest som alla andra astronauter
UtbiIdas ni tiII astronaut?
Det här måste vara herrarna från Washington... som letar efter astronauter
Astronauterna är kIara
De ställer in rymdfärjan för att en astronaut har träffat nån!
Visar sida 1. Hittade 226 meningar matchning fras astronaut.Hittade i 0 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.

Check translations in other languages: