uttal:  

Översättningar till svenska:

 • trettondag   
  (  c)
   
  Christian feast
   
  helgdag
   
  Christian feast
 • Trettondedag jul   
  (Noun  )
   
  Christian feast
   
  Epiphany (holiday)
   
  A Christian feast intended to celebrate the "shining forth" or revelation of God to mankind in human form, in the person of Jesus.
   
  Christian feast
   
  Epiphany (holiday)
   
  Christian feast
 • trettondagen   
 • trettondedag jul   
 • Trettondedagen   
  (Noun  )
   
  Christian feast
   
  Christian feast
   
  Christian feast
 • Epiphany   
   
  Epiphany (webbläsare)
   
  Epiphany (browser)
 • epifania   

Andra betydelser:

 
Christian feast celebrating the appearance of Jesus Christ to the Magi (representing the world), traditionally celebrated on January 6, the day after the twelfth day of Christmas.

Did you mean: epiphany

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (1)

epiphany
trettondedag jul; uppenbarelse; epifani; företeelse

    Visa deklination

Exempel meningar med "Epiphany", översättning minne

add example
en But I guess it was an epiphany for him
sv Men jag tror att det väckte honom
en Unless you have an epiphany...... you will spend the remainder of your days alone
sv Utan en uppenbarelse kommer du tillbringa resten av dina dar ensam
en And that' s when I had an epiphany
sv Det var då jag förstod
en Similarly, on Epiphany in Yialousa, the religious service was cancelled on the unfounded allegation that permission had not been obtained by the required deadline.
sv Gudstjänsten avbröts på liknande sätt på trettondedag jul i Yialousa på den grundlösa anklagelsen att det inte hade utfärdats något tillstånd i tid.
en I' m having a major epiphany here
sv Det är en uppenbarelse
en I would say to Lady Ashton: unfortunately, for the last 36 years, Turkey, a candidate country for accession to the European Union, has been destroying religious monuments in Cyprus and turning Christian churches into mosques and stables, and it recently put an end to Christmas and Epiphany masses in Christian churches in occupied Rizokarpaso and Yialousa.
sv Till Catherine Ashton vill jag säga följande: under de senaste 36 åren har Turkiet, som är kandidatland för anslutning till Europeiska unionen, förstört religiösa monument på Cypern, förvandlat kristna kyrkor till moskéer och stall och avbrutit jul- och trettondagsgudstjänster i kristna kyrkor i de ockuperade byarna Rizokarpaso och Yialousa.
en And that' s when I had an epiphany
sv Det var då jag fick en uppenbarelse
en Until you have an epiphany.- Okay.- Until you have an epiphany
sv Tills du får en uppenbarelse
Visar sida 1. Hittade 13 meningar matchning fras Epiphany.Hittade i 0,923 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.