uttal:  

Översättningar till svenska:

 • Trettondedag jul   
  (Noun  )
   
  Christian feast
   
  Epiphany (holiday)
   
  A Christian feast intended to celebrate the "shining forth" or revelation of God to mankind in human form, in the person of Jesus.
   
  Christian feast
 • trettondag   
  (  c)
   
  Christian feast
   
  helgdag
 • Trettondedagen   
  (Noun  )
   
  Christian feast
   
  Christian feast
 • trettondagen   
 • trettondedag jul   

Andra betydelser:

 
Christian feast celebrating the appearance of Jesus Christ to the Magi (representing the world), traditionally celebrated on January 6, the day after the twelfth day of Christmas.

Liknande fraser i ordboken engelska svenska. (1)

epiphanytrettondedag jul; uppenbarelse

    Visa deklination

Exempel meningar med "Epiphany", översättning minne

add example
Until you have an epiphany.- Okay.- Until you have an epiphanyTills du får en uppenbarelse
Unless you have an epiphany...... you will spend the remainder of your days aloneUtan en uppenbarelse kommer du tillbringa resten av dina dar ensam
And that' s when I had an epiphanyDet var då jag förstod
I' m having a major epiphany hereDet är en uppenbarelse
I would say to Lady Ashton: unfortunately, for the last 36 years, Turkey, a candidate country for accession to the European Union, has been destroying religious monuments in Cyprus and turning Christian churches into mosques and stables, and it recently put an end to Christmas and Epiphany masses in Christian churches in occupied Rizokarpaso and Yialousa.Till Catherine Ashton vill jag säga följande: under de senaste 36 åren har Turkiet, som är kandidatland för anslutning till Europeiska unionen, förstört religiösa monument på Cypern, förvandlat kristna kyrkor till moskéer och stall och avbrutit jul- och trettondagsgudstjänster i kristna kyrkor i de ockuperade byarna Rizokarpaso och Yialousa.
But I guess it was an epiphany for himMen jag tror att det väckte honom
Similarly, on Epiphany in Yialousa, the religious service was cancelled on the unfounded allegation that permission had not been obtained by the required deadline.Gudstjänsten avbröts på liknande sätt på trettondedag jul i Yialousa på den grundlösa anklagelsen att det inte hade utfärdats något tillstånd i tid.
And that' s when I had an epiphanyDet var då jag fick en uppenbarelse
Visar sida 1. Hittade 13 meningar matchning fras Epiphany.Hittade i 0,603 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.