Översättningar till engelska:

  • lieutenant colonel   
    (noun   )
  • Lieutenant Colonel   
  • lieutenant-colonel   

Andra betydelser:

 
a lieutenant colonel
 
a Wing Commander (in the British Royal Air Force)

Did you mean: Överstelöjtnant

    Visa deklination

Exempel meningar med "överstelöjtnant", översättning minne

add example
sv Vi har bra sergeanter och bra överstelöjtnanter
en We' ve got good sergeants and good lieutenant colonels
sv Det betyder att jag är överstelöjtnant
en That means I' m a lieutenant colonel
sv Överstelöjtnant
en Lieutenant Colonel
sv Vad tror ni, överstelöjtnant?
en Correct, Wing Commander?
sv Jurij Nikolajevitj PODOBED, överstelöjtnant i polisens specialstyrkor (OMON), inrikesministeriet, född den ‧ mars ‧ i Slutsk (Minsk regionen
en Yuri Nikolaevich PODOBED, Lieutenant-Colonel of Militia, Unit for Special Purposes (OMON), Ministry of Internal Affairs, born on ‧ March ‧ in Slutsk (Minsk Region
sv Jag är dr Elizabeth Weir, det här är överstelöjtnant John Sheppard
en This is Lieutenant Colonel John Sheppard
sv Jurij Nikolajevitj PODOBED, överstelöjtnant för OMON, polisens specialstyrkor, ministeriet för inrikes frågor, född den ‧ mars ‧ i Slutsk (Minsk-regionen
en Yuri Nikolaevich PODOBED, Lieutenant-Colonel of Militia, Unit for Special Purposes (OMON), Ministry of Internal Affairs, born on ‧ March ‧, in Slutsk (Minsk Region
sv Ursäkta, överstelöjtnant
en Excuse me, Lieutenant
sv Amiral Halseys hangarfartygsstyrka ska skicka iväg en division av armens B ‧- bombare under befäl av överstelöjtnant Doolittle
en Admiral Halsey' s carrier task force is moving into position now to launch a squadron of army B- ‧ bombers under the command of Lieutenant Colonel Doolittle
sv Detta är Överstelöjtnant Carter, kom
en This is Lt. Col. Carter, come in please
sv Titta noga på mig, överstelöjtnant
en Take a look at me, Colonel.Take a good look at me!
sv Tower detta är Överstelöjtnant James Rhodes ‧. ‧ km österut
en Tower this is Lt. Col. James Rhodes eastbound for ‧ miles
sv Överstelöjtnant faktiskt
en Well, lieutenant colonel, actually
sv Inte sant, överstelöjtnant?
en No, Lieutenant?
sv För en timme sen, på Fort d' Ivry utanför Paris, avrättades överstelöjtnant Bastien- Thiry... för mordförsöketpå president de Gaulle i augusti
en An hour ago, in the courtyard of the Fort d' Ivry, outside Paris...... Lieutenant Colonel Bastien- Thiry was executed by firing squad...... forleading the attempt on the life of General De Gaulle lastAugust
sv Överstelöjtnant Marttinen, herr marskalk!
en Lieutenant Colonel Marttinen, sir Field Marshal!
sv Överstelöjtnant
en Wing Commander!
sv Skicka ett meddelande till överstelöjtnanten
en Send this message to Wing Commander Grant
sv Överstelöjtnanten
en The wing commander
sv Jurij Nikolajevitj PODOBED, överstelöjtnant i polisens specialstyrkor (OMON), inrikesministeriet, född den ‧ mars ‧ i Slutsk (Minsk-regionen
en Yuri Nikolaevich PODOBED, Lieutenant-Colonel of Militia, Unit for Special Purposes (OMON), Ministry of Internal Affairs, born on ‧ March ‧ in Slutsk (Minsk Region
sv Två militärkupper genomfördes i maj och september ‧, iscensatta av överstelöjtnant Sitiveni Rabuka och etniska fijianer
en whereas two military coups d'état took place in May and September ‧ led by Lieutenant Colonel Sitiveni Rabuka and indigenous Fijians
sv Överstelöjtnant
en Lieutenant colonel
Visar sida 1. Hittade 47 meningar matchning fras överstelöjtnant.Hittade i 0,424 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.