Översättningar till engelska:

  • lieutenant colonel   
    (noun   )
  • Lieutenant Colonel   
  • lieutenant-colonel   
  • wing commander   

Andra betydelser:

 
a lieutenant colonel
 
a Wing Commander (in the British Royal Air Force)

Did you mean: Överstelöjtnant

    Visa deklination

Exempel meningar med "överstelöjtnant", översättning minne

add example
sv Överstelöjtnant Marttinen, herr marskalk!
en Lieutenant Colonel Marttinen, sir Field Marshal!
sv Vad tror ni, överstelöjtnant?
en Correct, Wing Commander?
sv Detta är Överstelöjtnant Samantha Carter som anropar överlevande på Korolev. kom
en This is Lt. Col. Samantha Carter calling any survivors of the Earth ship Korelev please come in
sv Överstelöjtnant Chen var
en Lieutenant Commander Chen was... was
sv Överstelöjtnanten
en The wing commander
sv Jurij Nikolajevitj PODOBED, överstelöjtnant för OMON, polisens specialstyrkor, ministeriet för inrikes frågor, född den ‧ mars ‧ i Slutsk (Minsk-regionen
en Yuri Nikolaevich PODOBED, Lieutenant-Colonel of Militia, Unit for Special Purposes (OMON), Ministry of Internal Affairs, born on ‧ March ‧, in Slutsk (Minsk Region
sv Överstelöjtnant faktiskt
en Well, lieutenant colonel, actually
sv Skicka ett meddelande till överstelöjtnanten
en Send this message to Wing Commander Grant
sv Alla som röstar för överstelöjtnant, räck upp era händer
en All for the lieutenant colonel, raise your hand
sv – Herr talman! En av mina väljare, Alexander Litvinenko, var tidigare överstelöjtnant i Ryska federationens FSB, efterföljaren till KGB.
en Mr President, one of my constituents, Alexander Litvinenko, was formerly a lieutenant colonel in the Russian Federation’s FSB, the successor to the KGB.
sv Som ni vill, överstelöjtnant
en As you wish, Wing Commander
sv Vi har bra sergeanter och bra överstelöjtnanter
en We' ve got good sergeants and good lieutenant colonels
sv Jag visste inte att hon tillhörde överstelöjtnant Chen
en I didn' t realize it belonged to Lieutenant Commander Chen
sv Överstelöjtnant
en Lieutenant Colonel
sv Överstelöjtnant, översten
en Lieutenant colonel, Colonel
sv Överstelöjtnant Chávez har misslyckats med att styra Venezuela i många avseenden men han har hållit sig kvar vid makten genom att förtrycka oppositionen, ta kontrollen över medierna och manipulera valprocessen.
en Lieutenant Colonel Chávez has failed in governing Venezuela in many respects but he has remained in power only by suppressing the opposition, gaining control of the media and manipulating the electoral process.
sv Mina damer och herrar, idag är jag stolt över att presentera den allra första prototypen variable threat response stridsdräkten och dess pilot flygvapnets Överstelöjtnant James Rhodes
en Ladies and gentlemen, today I am proud to present to you the very first prototype the variable threat response battle suit and its pilot Air Force Lt. Col. James Rhodes
sv Fortsätt, överstelöjtnant
en Carry on, Wing Commander
sv Inte sant, överstelöjtnant?
en No, Lieutenant?
sv Vi har bra sergeanter och bra överstelöjtnanter
en We' ve got good sergeants and good Iieutenant colonels
sv Jurij Nikolajevitj PODOBED, överstelöjtnant i polisens specialstyrkor (OMON), inrikesministeriet, född den ‧ mars ‧ i Slutsk (Minsk-regionen
en Yuri Nikolaevich PODOBED, Lieutenant-Colonel of Militia, Unit for Special Purposes (OMON), Ministry of Internal Affairs, born on ‧ March ‧ in Slutsk (Minsk Region
sv Överstelöjtnant Cribbs, sir
en Lieutenant Colonel Cribbs for you, sir
Visar sida 1. Hittade 47 meningar matchning fras överstelöjtnant.Hittade i 0,254 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.