Översättningar till engelska:

  • lieutenant colonel   
    (noun   )
  • Lieutenant Colonel   
  • lieutenant-colonel   

Andra betydelser:

 
a lieutenant colonel
 
a Wing Commander (in the British Royal Air Force)

Did you mean: Överstelöjtnant

    Visa deklination

Exempel meningar med "överstelöjtnant", översättning minne

add example
sv Jurij Nikolajevitj PODOBED, överstelöjtnant i polisens specialstyrkor (OMON), inrikesministeriet, född den ‧ mars ‧ i Slutsk (Minsk-regionen
en Yuri Nikolaevich PODOBED, Lieutenant-Colonel of Militia, Unit for Special Purposes (OMON), Ministry of Internal Affairs, born on ‧ March ‧ in Slutsk (Minsk Region
sv Överstelöjtnant Marttinen, herr marskalk!
en Lieutenant Colonel Marttinen, sir Field Marshal!
sv Vad tror ni, överstelöjtnant?
en Correct, Wing Commander?
sv Detta är Överstelöjtnant Samantha Carter som anropar överlevande på Korolev. kom
en This is Lt. Col. Samantha Carter calling any survivors of the Earth ship Korelev please come in
sv Detta är Överstelöjtnant Carter, kom
en This is Lt. Col. Carter, come in please
sv Som ni vill, överstelöjtnant
en As you wish, Wing Commander
sv Vi har bra sergeanter och bra överstelöjtnanter
en We' ve got good sergeants and good Iieutenant colonels
sv Överstelöjtnant Mike Metcalf
en Commander Mike Metcalf
sv Ursäkta, överstelöjtnant
en Excuse me, Lieutenant
sv För en timme sen, på Fort d' Ivry utanför Paris, avrättades överstelöjtnant Bastien- Thiry... för mordförsöketpå president de Gaulle i augusti
en An hour ago, in the courtyard of the Fort d' Ivry, outside Paris...... Lieutenant Colonel Bastien- Thiry was executed by firing squad...... forleading the attempt on the life of General De Gaulle lastAugust
sv Överstelöjtnant Chávez har misslyckats med att styra Venezuela i många avseenden men han har hållit sig kvar vid makten genom att förtrycka oppositionen, ta kontrollen över medierna och manipulera valprocessen.
en Lieutenant Colonel Chávez has failed in governing Venezuela in many respects but he has remained in power only by suppressing the opposition, gaining control of the media and manipulating the electoral process.
sv Fortsätt, överstelöjtnant
en Carry on, Wing Commander
sv Överstelöjtnant
en Lieutenant Colonel
sv Överstelöjtnant Cribbs, sir
en Lieutenant Colonel Cribbs for you, sir
sv Överstelöjtnant
en Lieutenant colonel
sv – Herr talman! En av mina väljare, Alexander Litvinenko, var tidigare överstelöjtnant i Ryska federationens FSB, efterföljaren till KGB.
en Mr President, one of my constituents, Alexander Litvinenko, was formerly a lieutenant colonel in the Russian Federation’s FSB, the successor to the KGB.
sv Alla som röstar för överstelöjtnant, räck upp era händer
en All for the lieutenant colonel, raise your hand
sv Överstelöjtnant
en Listen, ma' am
sv Titta noga på mig, överstelöjtnant
en Take a look at me, Colonel.Take a good look at me!
sv Amiral Halseys hangarfartygsstyrka ska skicka iväg en division av armens B ‧- bombare under befäl av överstelöjtnant Doolittle
en Admiral Halsey' s carrier task force is moving into position now to launch a squadron of army B- ‧ bombers under the command of Lieutenant Colonel Doolittle
sv Tower detta är Överstelöjtnant James Rhodes ‧. ‧ km österut
en Tower this is Lt. Col. James Rhodes eastbound for ‧ miles
sv Överstelöjtnant Bartlett kommer hit
en Hurry.He' s expecting Colonel Bartlett
Visar sida 1. Hittade 47 meningar matchning fras överstelöjtnant.Hittade i 0,217 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.