Översättningar till engelska:

  • Mesozoic   
    []
     
    One of three geologic eras of the Phanerozoic eon.

Did you mean: mesozoikum

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (1)

mesozoikum
Mesozoic era; Mesozoic; mesozoic

Exempel meningar med "Mesozoikum", översättning minne

add example
sv Till form och struktur sammanfaller det berörda spannmålsproducerande området med den apuliska platån, som inte påverkas av inträngande havsvatten och har legat över havsytan ända sedan slutet av mesozoikum. Området är särpräglat i den meningen att det är det enda i Apulien som har bevarat en struktur, natur och miljö som inte skiljer sig mycket från ursprunget
en Morphologically and structurally, the cereal-growing area lies on the Apulian plateau, which escaped from being covered by the sea and has always been above sea level since the end of the Mesozoic era to the present day, a peculiarity of the area since it is the only part of Apulia with characteristics that are similar to the original structural, geomorphological and environmental features
Visar sida 1. Hittade 1 meningar matchning fras Mesozoikum.Hittade i 0,228 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.