uttal: IPA: /ˈɪnfɪnɪtiːv/  

Översättningar till engelska:

 • infinitive   
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  uninflected verb form
   
  Basic form of a verb.
   
  uninflected verb form

Andra betydelser:

 
(grammar) an infinitive

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (3)

infinitiven
infinitivens
infinitivs

    Visa deklination

Exempel meningar med "infinitiv", översättning minne

add example
Beroende på vald övning kommer du att se olika fönster. Det finns ett fönster där du kan skriva in infinitiv av ett verb, och programmet visar hur verbet ska böjas. En annan övningstyp väljer tempus och infinitiv, och du skriver in formerna. Eller väljer du en ifyllnadsövning. Denna sista övningstyp levereras inte med programmet. Du måste installera ytterligare filer för att få tillgång till denDepending on the selected exercise you will see different windows. There is a window where you can enter an infinitive of a verb and the program will show you how to conjugate the verb. Another type of exercise selects tense and infinitive and you enter the forms. Or you select a gap exercise. The last type of exercises does not come with the program. You have to install additonal files to get them
Verbdatabasen innehåller inte några översättningar av de spanska infinitiven. Om du vill arbeta med översättningar på ditt språk måste du använda KVTML-filer som innehåller översättingarna. Du kan lägga till flera filer här. Programmet läser filerna och söker efter verb och deras översättningThe verb database does n't contain any translations of the Spanish infinitives. If you like to work with the translation in your language you have to use KVTML-files containing the translations. You can add several files here. The program reads the files and searches for verbs and their translation
Ta en titt på fönstret för " verbvisningsövning ". Där kan du slå upp hur verbet böjs som du skriver in på inmatningsraden. Varje infinitiv du matar in räknas som en uppgift. Om ordet finns i programmets databas räknas det också som ett rätt svarHave a look at the " VerbViewTrainer-" window. Here you can look up how to conjugate the verb that you have entered in the input line. Every infinitive you enter is counted as an exercise. If it exists in the programs database it is counted as a correct solution too
Visar sida 1. Hittade 3 meningar matchning fras infinitiv.Hittade i 0,201 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.