Översättningar till engelska:

  • creepers   

Exempel meningar med "skor med mjuk sula", översättning minne

add example
sv Den där oregelbundenheten torde vara överensstämmande på alla sulor oavsett om mördaren byter skor eller inte, eller hur?
en The wear pattern should be consistent on all soles whether the killer changes shoes or not, correct?
sv Delar till skor (klackar, sulor m.m
en Parts of footwear (heels, soles, etc
sv Delstaten Mato Grosso do Sul och alla delar av delstaterna Minas Gerais och Mato Grosso kommer att tillåtas exportera färskt urbenat och mognadslagrat nötkött enligt de enhetliga villkoren för de delstater i Brasilien som har status som fria från mul- och klövsjuka med vaccination varifrån sådan import till gemenskapen för närvarande är tillåten
en The State of Mato Grosso do Sul and all parts of the States of Minas Gerais and Mato Grosso will be allowed to export fresh de-boned and matured bovine meat under the uniform conditions applicable to the Brazilian States free of foot-and-mouth disease with vaccination and currently authorised for such imports into the Community
sv Skodon som framställs i ett stycke, t.ex. genom gjutning av gummi eller plast med undantag av engångsprodukter av mindre hållbart material (papper, plastfilm osv. utan påsatt sula
en footwear formed from a single piece, particularly by moulding rubber or plastics, but excluding disposable articles of flimsy material (paper, plastic film, etc., without applied soles
sv De används inom alla typer av tillämpningsområden, en del nödvändiga, andra mindre nödvändiga – i isolerande skum, aerosolsprayer, kyl- och luftkonditioneringssystem, brandskyddssystem och till och med i sulorna på löparskor med luftteknologi.
en They are used in all sorts of applications, some essential, others less so: in insulating foams, aerosols, refrigeration and air conditioning systems, in fire protection equipment and even in the soles of air technology jogging shoes.
sv Eftersom Mato Grosso do Sul har status som fri från mul- och klövsjuka och mot bakgrund av resultaten av kommissionens inspektioner i Brasilien, bör den delstaten återinföras i förteckningen över områden från vilka import av färskt urbenat och mognadslagrat nötkött tillåts, enligt de enhetliga villkoren för de övriga delstater i Brasilien som har status som fria från mul- och klövsjuka med vaccination varifrån sådan import till gemenskapen är tillåten
en Considering the free of foot-and-mouth disease status of Mato Grosso do Sul, and considering the results of the Commission’s inspections carried out in Brazil, that State should be re-included in the list of territories from which imports into the Community of fresh de-boned and matured bovine meat are authorised under the uniform conditions applicable to the other Brazilian States free of foot-and-mouth disease with vaccination and currently authorised for such imports into the Community
sv De används i alla möjliga tillämpningar, mer eller mindre nödvändiga: i isoleringsskum, i sprejförpackningar, i kylskåp och luftkonditioneringssystem, i brandskyddsutrustning och kopplingsutrustning och till och med i sulorna på joggingskor av typen ”airtech”, och naturligtvis i tvåglasfönster.
en They are used in all sorts of applications, some essential, others less so: in insulating foams, in aerosols, in refrigeration and air conditioning systems; in fire protection equipment and switchgear and even in the soles of ‘air-tech’ jogging shoes, as well as, of course, in double-glazed windows.
sv Enligt beslut ‧/‧/EEG, i dess lydelse enligt kommissionens beslut ‧/‧/EG ändrades den bilagan också i fråga om uppgifterna för Brasilien med beteckningen BR-‧, för att återinföra Mato Grosso do Sul och inkludera resten av delstaterna Minas Gerais och Mato Grosso, för att tillåta import till gemenskapen av urbenat och mognadslagrat nötkött från djur som slaktats tidigast den ‧ december
en Decision ‧/‧/EEC, as amended by Commission Decision ‧/‧/EC, further amended that Annex as regards the entry for Brazil with code of territory BR-‧ in order to re-instate Mato Grosso do Sul and include the rest of the States of Minas Gerais and Mato Grosso in order to allow the importation into the Community of bovine de-boned and matured meat from animals slaughtered on or after ‧ December
sv En sko i storlek ‧XW, som motsvarar konfigurationens storlek och med sul- och klacktjocklek enligt specifikationerna i Förenta staternas militära standard MIL S ‧, revision P och med vikten ‧,‧–‧,‧ kg, ska placeras och fastgöras på varje fot på provdockorna
en A size ‧XW shoe, which meets the configuration size, sole and heel thickness specifications of the US military standard MIL S ‧, revision P and whose weight is ‧,‧-‧,‧ kg, shall be placed and fastened on each foot of the test dummies
sv Fallet med kommunen Casale sul Siles tilldelning av avfallshanteringsuppdrag, som parlamentsledamoten hänvisar till, utgör en del av den mer generella problematiken kring den italienska lagstiftning som anger hur lokala offentliga tjänster skall förvaltas och tilldelas
en The municipality of Casale sul Sile's awarding of waste management services to which the Honourable Member refers is an instance of the more general problem of Italian legislation governing the forms of management and awarding of local public services
sv Engångsskodon med påsatt sula, som i allmänhet är avsedda att användas endast en gång
en disposable footwear, with applied soles, generally designed to beused only once
sv I detta direktiv avses med skodon alla produkter som är försedda med sula och som är utformade för att skydda eller täcka foten, även sådana delar som säljs separat och som avses i bilaga
en For the purposes of this Directive
sv I juli ‧ fick den brasilianska delstaten Mato Grosso do Sul återinförd status som fri från mul- och klövsjuka med vaccination enligt OIE
en In July ‧, the status of free of foot-and-mouth disease with vaccination was reinstated by the OIE for the Brazilian State of Mato Grosso do Sul
sv Numera kan jag inte med om en karl har oputsade skor
en I hate men who wear dirty shoes.It' s crude
sv hur många par skor tog du med dig?
en how many pairs of shoes did you bring?
sv Alan Oroft- skor, Etam, till och med Rumbelows
en Um, well, would you like to try?I have a top hat
sv CPA ‧.‧.‧: Reseffekter, handväskor och liknande varor, av läder, konstläder, plast (i form av plattor, duk eller folier), textilvara, vulkaniserade fibrer eller papp; reseetuier med toalettartiklar, artiklar för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder
en CPA ‧.‧.‧: Luggage, handbags and the like, of leather, composition of leather, plastic sheeting, textile materials, vulcanised fibre or paperboard; travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning
sv Jag undrar vilken statschef eller kommissionsledamot som personligen kommer att gå ut för att förklara för familjer med många barn att när de köper skor så köper de inte högre kvalitet utan de subventionerar ineffektiva skotillverkare.
en I should like to know which Head of State or which Commissioner will be going out in person to explain to families with many children that when they buy more expensive shoes they are not buying higher quality, but are subsidising inefficient footwear companies.
sv Det handlar bara om nio av hundra par skor som köps av europeiska konsumenter, med andra ord en bråkdel av produkturvalet.
en It concerns only nine pairs of shoes from every 100 pairs bought by European consumers; in other words, a fraction of the product range.
sv Att social misär utgör en gynnsam grogrund för populister och extremister, etniska och religiösa motsättningar ser vi just nu med förfärande tydlighet i Tjetjenien och angränsande områden, där krigsherrar och kriminella klaner skor sig på civilbefolkningens bekostnad.
en The fact that social destitution constitutes fertile ground for populists and extremists and for ethnic and religious conflicts is something we can see right now with appalling clarity in Chechnya and neighbouring regions where warlords and criminal clans are feathering their nests at the expense of the civilian population.
sv Där brukade jag ligga, trygg i smutsen, och vifta pa tarna och lyssna pa ljuden runtomkring och drömma om att bli en fin dam med vackra skor
en I would lie there, safe in the dirt and wiggle my toes and listen to the noise and dream of someday being a fine lady, in fine shoes
sv I den nuvarande ”nanotidsåldern” är det därför bra att vi börjar ta itu med detta. Jag håller med kommissionen och föredraganden om att vi behöver ett enhetligt system för storleksmärkning av kläder och skor.
en Therefore, in this 'nano' age, it is a good thing that we are starting to focus on this subject and I agree with both the Commission and the rapporteur that we need a uniform size labelling system for clothing and footwear.
sv Är det sant det dom säger om karlar med stora skor?
en Is it true what they say about guys with big shoes?
sv Många med tjusiga skor
en A lot of people with very nice shoes
sv Den region som jag företräder, Balearerna, är dessutom en av de regioner som mest aktivt försvarar rättvisa villkor för försäljning av skor på EU:s marknader; vi anser att de tullar som föreskrivs i rådets överenskommelse är låga jämfört med dem som tillämpades under den övergångsperiod som löpte ut den 6 oktober: den tillfälliga tullen på 19 procent för skor från Kina blir nu 16 procent och för skor från Vietnam sänks tullarna från 16,8 procent till 10 procent.
en Furthermore, in the region that I represent, the Balearic Islands, one of the regions most active in defending equal conditions in the marketing of footwear in the European markets, we believe that the tariffs provided for in the Council's agreement are low compared to those applied during the provisional period that ended on 6 October: the temporary tariff of 19% for Chinese footwear is becoming 16%, and in the case of footwear from Vietnam it is falling from 16.8% to 10%.
Visar sida 1. Hittade 1083846 meningar matchning fras skor med mjuk sula.Hittade i 75,147 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.