uttal:      

Översättningar till engelska:

 • couch       
  (verb, noun, adjv   ) []
   
  A piece of furniture on which more than one person can sit, with cushions, a back, and arm rests.
   
  En möbel som mer än en person kan sitta på, med rygg- och armstöd.
   
  sittmöbel avsedd för flera personer
 • sofa     
  (Noun  ) (noun   ) []
   
  upholstered seat
   
  A piece of furniture on which more than one person can sit, with cushions, a back, and arm rests.
   
  En möbel som mer än en person kan sitta på, med rygg- och armstöd.
   
  upholstered seat
   
  sittmöbel avsedd för flera personer
 • settee   
  []
   
  A piece of furniture on which more than one person can sit, with cushions, a back, and arm rests.
   
  En möbel som mer än en person kan sitta på, med rygg- och armstöd.
   
  sittmöbel avsedd för flera personer
 • bench       
  (noun   )
 • seat     
  (verb, noun   )

Andra betydelser:

 
a couch, a sofa (upholstered seat)

Picture dictionary

couch
couch
settee, sofa, couch
settee, sofa, couch

Liknande fraser i ordboken svenska engelska. (4)

soffas
soffor
sofforna
soffornas

    Visa deklination

Exempel meningar med "soffa", översättning minne

add example
Jag sa att hon fick sova pa din soffaI told her she could sleep on your sofa
Och du kan inte ligga på någons soffa...... och berätta hur mycket du avskyr din mamma?You can' t lie on someone' s couch...... and tell him how much you hate your mother?
Han ligger nog hemma på din soffa och sover' N ight.Probably lying on your couch at home asleep. Yeah. you' re right
Vet du inte vad " soffa " är?What part of " couch " don' t you understand?
Det är bara en soffa!It' s just... a... couch!
år gammal- färg på dina händer och på vår soffaSix years old, paint on your hands, on our couch
(EN) Herr talman! Jag vet att kommissionsledamoten känner till att 4 000 konsumenter kommer att hänvända sig till högsta domstolen i Förenade kungariket i morgon för att söka gottgörelse för allvarliga allergiska reaktioner, sjukhusvistelser och dödsfall till följd av användningen av kemikalier som nu har förbjudits i EU i soffor och hushållsprodukter.Mr President, I know the Commissioner is aware that tomorrow 4 000 consumers will go to the High Court in the UK to seek compensation for severe allergic reactions, hospitalisation and death as the result of the use of a chemical in sofas and household goods, which has now been banned in the EU.
Jag trodde vi skulle flytta en soffaI thought you wanted help to move a sofa or something
Varför är det fortfarande soffor i mitt kök?How come there' s still couches in my kitchen?
Det ligger inga förpliktelser i det, men får jag köpa en soffa till dig?lt' s no good your not having any furniture.You must let me buy you a sofa. May I buy you a sofa?
Hade ni haft nåt emot att jag tog en lur här på er förträffliga soffa?Would you mind if I took a nap here on your splendid sofa?
en soffa som kan göras om till sänga sofa that converts into a bed
Jag vet inte hur jag kan det.Det gör inget. Det var ju bara fånerier på en soffa, inte sant?I don' t know what I' m capable of it doesn' t matter it was just... some foolishness on a sofa, wasn' t it?
När jag känner mig ensam eller blir deprimerad... tar jag en ny soffa eller några nya gardiner ochWhenever I feel lonely or get depressed,I just add in a new couch or a new set of drapes and
Visar sida 1. Hittade 86 meningar matchning fras soffa.Hittade i 0,633 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.