uttal:      

Översättningar till finska:

  • suomalainen   
    (Adjectival  )
     
    1|adjektiivi
  • suomenkielinen   
  • suomen   

Lemmas

Liknande fraser i ordboken svenska finska. (22)

finsk fingerört
huhtahanhikki
finsk lapphund
suomenlapinkoira
Finsk lapphund
Suomenlapinkoira
finsk näckros
suomenlumme
finsk spets
suomenpystykorva
Finsk spets
Suomenpystykorva
finsk stövare
suomenajokoira
finsk-ugrisk
suomalais-ugrilainen
finsk-ugriska språk
suomalais-ugrilaiset kielet
finska
suomenkielinen; Suomi; ankerias; suomi; suomalainen; suomen kieli; nainen; suomalainen nainen
Finska inbördeskriget
Suomen sisällissota
Finska kriget
Suomen sota
Finska ortodoxa kyrkan
Suomen ortodoksinen kirkko
Finska partiet
Suomalainen puolue
Finska viken
Suomenlahti
finskt
suomenkielinen; suomalainen
Finskt kallblod
Suomenhevonen
finskt-ugriskt språk
suomalais-ugrilanen kieli
på finska
suomeksi

    Visa deklination

Exempel meningar med "finsk", översättning minne

add example
sv Det är följaktligen även normalt att samma frågor som ni har hört många gånger kommer att finnas med på det finska ordförandeskapets dagordning.
fi Siksi on luonnollista myös se, että myös Suomen puheenjohtajakauden ohjelmassa esiintyvät samat asiat, jotka te olette kuulleet moneen kertaan.
sv Också efter all exploatering och det naturliga bortfallet växer de finska skogstillgångarna årligen med över tio miljoner kubik.
fi Kaiken käytön ja luonnollisen poistuman jälkeenkin suomalaiset metsävarat kasvavat vuosittain yli kymmenellä miljoonalla kuutiolla.
sv Jag säger inte detta bara för att jag brukade spela för det finska nationella golflaget, och jag har inget egenintresse!
fi En sano tätä ainoastaan siksi, että olen pelannut Suomen golfmaajoukkueessa, enkä aja asiassa omaa etuani.
sv De finska skogarnas årliga tillväxt är större än någonsin, över 80 miljoner kubik.
fi Suomen metsien vuotuinen kasvu on suurempi kuin koskaan, yli 80 miljoonaa kuutiota.
sv Kommissionens förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ oktober ‧ om förbud mot fiske efter torsk i delsektionerna ‧–‧ (EG-vatten) i Östersjön med fartyg som seglar under finsk flagg
fi Komission asetus (EY) N:o ‧/‧, annettu ‧ päivänä lokakuuta ‧, Suomen lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä Itämeren osa-alueilla ‧–‧ (EY:n vedet
sv Endast de bulgariska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna är giltiga
fi Ainoastaan bulgarian-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, latvian-, liettuan-, maltan-, portugalin-, puolan-, ranskan-, romanian-, ruotsin-, saksan-, slovakin-, sloveenin-, suomen-, tšekin-, unkarin- ja vironkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia
sv skriftlig. - (FI) Herr talman! Det finska statsrådet Harri Holkeri, som agerade som förhandlare i Kosovokrisen för en tid sedan, ansåg att albanernas strävan efter självständighet inte skulle kunna nonchaleras för evigt, eftersom detta skulle bli en återgång, inte till ruta ett, utan mycket värre.
fi kirjallinen. - (FI) Arvoisa puhemies, ”Albaanien itsenäisyyspyrkimyksiä ei voi ikuisesti sivuuttaa. Silloin ei palattaisi nollapisteeseen vaan paljon sen alapuolelle.”
sv Profil för fordon som kan köra på linjer individualiserade i Jtt (teknisk specifikation kopplad till finska järnvägars säkerhetsstandarder), där den hindrande profilen har breddats därefter
fi Ulottuma liikkuvalle kalustolle, joka kulkee Jtt:ssa (Suomen junaturvallisuussääntöön liittyvät tekniset määräykset ja ohjeet) määrätyillä radoilla, joiden aukean tilan ulottumaa on vastaavasti levitetty
sv Jag kommer precis från rådet (utbildning), som slutförde sitt arbete under det finska ordförandeskapet i dag.
fi Tulin juuri koulutusneuvostosta, joka saattoi tänään työnsä päätökseen puheenjohtajavaltio Suomen johdolla.
sv Upprättat i Strasbourg i två exemplar den ‧ juli ‧ på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och azerbajdzjanska
fi Tämä sopimus on tehty Strasbourgissa, ‧ päivänä heinäkuuta ‧ kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja azerin kielellä
sv Kommissionen har aktivt deltagit i utarbetandet av rapporten och intimt samarbetat med både det tyska och finska ordförandeskapet.
fi Komissio on osallistunut aktiivisesti kertomuksen laatimiseen ja tehnyt tiivistä yhteistyötä sekä saksalaisen että suomalaisen puheenjohtajiston kanssa.
sv Systemet med en garanticentral för de finska kommunerna
fi Suomen kuntavakuus
sv Mr Ovaska, finsk sjöingenjör, ska nu beskriva händelseförloppet--som ledde till att fartyget sjönk
fi Suomen Merenkulkulaitoksen edustaja-selvittää uppoamisen syitä
sv Endast de finska och svenska texterna är giltiga
fi ainoastaan suomen- ja ruotsinkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset
sv Jag vill också gratulera det finska ordförandeskapet för att de tog med frågan om invandring i sina prioriteringar för det kommande mötet med Europeiska rådet.
fi Lisäksi haluan onnitella puheenjohtajavaltio Suomea siitä, että maahanmuuttokysymys on otettu mukaan tulevan Eurooppa-neuvoston yhdeksi painopisteeksi.
sv Finsk version
fi Suomenkielinen toisinto
sv Kommissionen ser fram emot att det finska ordförandeskapet för förhandlingarna om nästa generations partnerskap inom den nordliga dimensionen framåt.
fi Komissio odottaa puheenjohtajavaltio Suomen edistävän pohjoisen ulottuvuuden kumppanuuksien seuraavaa sukupolvea koskevia neuvotteluja.
sv De finska regioner som avses i artikel
fi Asetuksen ‧ artiklassa tarkoitetut Suomen alueet
sv Beslutet i sin helhet finska endast på spanska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort
fi Päätöksen koko teksti on saatavissa vain suomen kielellä, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu kaikki sen mahdollisesti sisältämät liikesalaisuudet
sv finska: Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä
fi suomeksi: Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä
sv Jag har förtroende för dessa viktiga politiska och juridiska personer, där jag i första ledet placerar den tidigare finske presidenten Ahtisaari, som genom sin erfarenhet bevisat att han kan bedöma komplexa situationer.
fi Luotan näihin merkittäviin valtiomiehiin ja tuomareihin, joiden johtohahmona pidän entistä Suomen presidenttiä, Ahtisaarta, joka on osoittanut kokemuksellaan pystyvänsä arvioimaan monimutkaisia tilanteita.
sv Endast de bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, litauiska, nederländska, polska, rumänska, slovenska, spanska, svenska och tyska texterna är giltiga
fi Ainoastaan bulgarian-, englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, liettuan-, puolan-, ranskan-, romanian-, ruotsin-, saksan-, sloveenin-, suomen-, tanskan- ja vironkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset
sv Jag tar också tillfället i akt att nämna det finska ordförandeskapets betydelsefulla arbete för att slutföra diskussionerna om detta lagstiftningspaket.
fi Haluan mainita samassa yhteydessä myös sen, että puheenjohtajavaltio Suomi on tehnyt tärkeää työtä, jotta lainsäädäntöpaketista käytävät keskustelut saataisiin nyt päätökseen.
sv I och med Finlands anslutning till Europeiska unionen stängdes den finska marknaden till största delen och Europas massiva matsändningar till Ryssland satte Mongoliet ur spel även på den marknaden.
fi Suomen liittyminen Euroopan unioniin sulki Suomen markkinat suurimmilta osin, ja Euroopan valtava elintarvikeapu Venäjälle on sulkenut Mongolian pois pelistä myös näillä markkinoilla.
sv Herr ordförande! Eftersom detta är den sista sessionen under den första mandatperiod då Finland är en fullvärdig medlem av Europeiska unionen så vill jag som en trogen medlem av fredagsklubben se till att det finns även finska i de ordagranna referaten av denna sista session.
fi Arvoisa puhemies, kun tämä on viimeinen istunto ensimmäisellä istuntokaudella, jossa Suomi on ollut täysivaltainen jäsen Euroopan unionissa, niin uskollisena perjantaikerhon poikana haluan, että myös suomen kieltä tulee tämän viimeisen istunnon sanatarkkoihin istuntoselostuksiin.
Visar sida 1. Hittade 1632 meningar matchning fras finsk.Hittade i 0,56 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.