Översättningar till finska:

  • kiitos paljon   
    (Phrase  )
  • paljon kiitoksia   
    (Phrase  )

Exempel meningar med "tusen tack", översättning minne

add example
sv Tusen tack, ni räddade mitt liv
fi En tiedä kuinka kiittää sinua hengestäni
sv Vi lever i ett land som, tack vare kung Stefan den helige, skapades som ett tolerant, välkomnande, multietniskt och kristet samhälle, som har varit en stat i mer än tusen år och som genom revolutioner har gett prov på sin djupa frihetskänsla.
fi Me elämme maassa, josta kuningas Tapani Pyhän ansiosta luotiin suvaitsevainen, ystävällinen, monietninen kristitty yhteisö, jolla on ollut yli tuhat vuotta valtion asema ja joka on todistanut syvän vapauden tunteensa vallankumouksilla.
sv För det första vill jag självfallet tacka räddningstjänsten som gjorde sitt yttersta, snabbt och i rättan tid. Jag vill också tacka den grekiska regeringen för att de organiserade allt så väl och som, med hjälp av den grekiska flottan, lyckades rädda över tusen människoliv.
fi Ensimmäiseksi haluan tietysti kiittää hätäyksiköitä, jotka tekivät kaiken voitavansa heti ja ripeästi, mutta lisäksi haluan kiittää Kreikan hallitusta moitteettomasti sujuneista järjestelyistä ja siitä, että Kreikan laivaston avustuksella pystyttiin pelastamaan yli tuhansia ihmishenkiä.
sv Tusen tack allesammans
fi No niin, kiitos kaikille
sv Tusen tack, kommissarie Reed
fi Kapteeni Reed, paljon kiitoksia
sv Tusen tack, Minnie
fi En tiedä, miten kiittää teitä
sv Då säger jag tusen tack för luckan
fi Suuret kiitøkset øvesta
sv Tusen tack, Tina
fi Kiitos, Tina
sv Tack vare det arbete som utförts av våra assistenter – utskottets personal, som jag vill tacka – har vi i detalj kunnat rekonstruera ett invecklat system med flygbolag och påhittade företag som CIA använt för sina uppdrag de senaste åren. Vi har ytterst noggrant rekonstruerat rutterna för över tusen flygningar, ett material som vi har delgett våra kolleger i parlamentet.
fi Meitä auttaneiden henkilöiden työn ansiosta – haluan kiittää valiokunnan henkilöstöä – olemme rekonstruoineet yksityiskohtaisesti CIA:n viime vuosina työtehtävissään käyttämien lentokoneiden ja peiteyhtiöiden monimutkaisen järjestelmän. Olemme rekonstruoineet yksityiskohtaisesti yli tuhannen lennon reitit ja saattaneet ne kollegojemme tutustuttavaksi.
sv Tusen tack, mitt kära barn
fi Kiitos, rakas lapsi
sv Tusen tack, Nicole
fi Kiitoksia, Nicole
sv Tusen tack, Stockfleth
fi Suurkiitos, Stockfleth
sv Tusen tack herr talman, fru kommissionär, ärade kolleger!
fi Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluan kiittää teitä.
sv Cirka tusen nordkoreaner utbildas tack vare Europeiska unionen i modern kärnkraftsteknik.
fi Euroopan unionin ansiosta noin tuhat pohjoiskorealaista saa nykyaikaista ydinteknologiaa koskevaa koulutusta.
sv Tusen tack och gratulerar till resultatet av folkomröstningen!
fi Tuhannet kiitokset, ja onnittelut kansanäänestyksen tuloksesta.
sv Tusen tack, Tina
fi Tattista vaan, Tina
sv (DE) Herr talman, fru kommissionär! Tusen tack, herr Glante för det arbete ni har lagt ner på att skriva betänkandet i denna form, och tack för era redogörelser.
fi (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, esittelijä Glante, kiitos teille myös ponnisteluistanne mietinnön saamiseksi tähän muotoon ja kiitos selvityksistänne.
sv Innan vi börjar- tusen tack för Webistics
fi Ennen kuin aloitamme, kiitos paljon Webistics- vihjeestä
sv Tusen tack för detta.
fi Oikein paljon kiitoksia siitä.
sv Tusen tack, Tribbiani
fi Suurkiitokset, Tribbiani
Visar sida 1. Hittade 40990 meningar matchning fras tusen tack.Hittade i 4,031 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.