Översättningar till finska:

  • kiitos paljon   
    (Phrase  )
  • paljon kiitoksia   
    (Phrase  )

Exempel meningar med "tusen tack", översättning minne

add example
sv Herr talman! Även jag vill tacka för den insats som ni personligen har gjort för att Oswaldo José Payá Sardiñas skulle kunna komma ut från Kuba efter tusen svårigheter och hundra byråkratiska hinder.
fi Arvoisa puhemies, haluan myös kiittää teitä henkilökohtaisista toimista sen hyväksi, että Oswaldo José Payá Sardiñas on voinut poistua Kuubasta tuhansien vaikeuksien ja loputtomien byrokraattisten esteiden jälkeen.
sv (Livliga applåder) Tack kära kolleger! Tusen tack.
fi (Voimakkaita suosionosoituksia) Kiitos hyvät työtoverini! Kiitän teitä kaikkia lämpimästi.
sv Tusen tack, kommissarie Reed
fi Kapteeni Reed, paljon kiitoksia
sv Tusen tack, Nicole
fi Kiitoksia, Nicole
sv Tusen tack, mitt kära barn
fi Kiitos, rakas lapsi
sv Tusen tack, partner
fi Paljon kiitoksia, työkaveri
sv (DE) Herr talman, fru kommissionär! Tusen tack, herr Glante för det arbete ni har lagt ner på att skriva betänkandet i denna form, och tack för era redogörelser.
fi (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, esittelijä Glante, kiitos teille myös ponnisteluistanne mietinnön saamiseksi tähän muotoon ja kiitos selvityksistänne.
sv För det första vill jag självfallet tacka räddningstjänsten som gjorde sitt yttersta, snabbt och i rättan tid. Jag vill också tacka den grekiska regeringen för att de organiserade allt så väl och som, med hjälp av den grekiska flottan, lyckades rädda över tusen människoliv.
fi Ensimmäiseksi haluan tietysti kiittää hätäyksiköitä, jotka tekivät kaiken voitavansa heti ja ripeästi, mutta lisäksi haluan kiittää Kreikan hallitusta moitteettomasti sujuneista järjestelyistä ja siitä, että Kreikan laivaston avustuksella pystyttiin pelastamaan yli tuhansia ihmishenkiä.
sv Tusen tack allesammans
fi No niin, kiitos kaikille
sv När man tittar närmare på siffrorna, och jag har nyligen skrivit en rapport om Internationella fonden för Irland, kan vi se att över fem tusen arbetstillfällen har skapats tack vare denna fond.
fi Kun tarkastellaan lukuja - ja olen laatinut hiljattain Irlannin kansainvälisestä rahastoa koskevan mietinnön - havaitsemme, että rahaston avulla on luotu yli viisi tuhatta työpaikkaa.
sv Tusen tack, Tina
fi Kiitos, Tina
sv Tusen tack, Tina
fi Tattista vaan, Tina
sv Vi lever i ett land som, tack vare kung Stefan den helige, skapades som ett tolerant, välkomnande, multietniskt och kristet samhälle, som har varit en stat i mer än tusen år och som genom revolutioner har gett prov på sin djupa frihetskänsla.
fi Me elämme maassa, josta kuningas Tapani Pyhän ansiosta luotiin suvaitsevainen, ystävällinen, monietninen kristitty yhteisö, jolla on ollut yli tuhat vuotta valtion asema ja joka on todistanut syvän vapauden tunteensa vallankumouksilla.
sv Tack vara häftiga protester från allmänheten togs sidan bort från Facebook, dock först när över tusen medlemmar hunnit gå med under en enda månad mellan december 2008 och januari 2009.
fi Voimakkaan julkisen paheksunnan jälkeen kyseinen Facebook-ryhmä poistettiin nopeasti. Sitä ei kuitenkaan poistettu ennen kuin tuhat jäsentä allekirjoitti poistamista koskevan pyynnön joulukuusta 2008 tammikuuhun 2009 kuluneen yhden kuukauden ajanjakson aikana.
sv Då säger jag tusen tack för luckan
fi Suuret kiitøkset øvesta
sv Cirka tusen nordkoreaner utbildas tack vare Europeiska unionen i modern kärnkraftsteknik.
fi Euroopan unionin ansiosta noin tuhat pohjoiskorealaista saa nykyaikaista ydinteknologiaa koskevaa koulutusta.
sv Tusen tack, Minnie
fi En tiedä, miten kiittää teitä
sv Tusen tack för detta.
fi Oikein paljon kiitoksia siitä.
sv Innan vi börjar- tusen tack för Webistics
fi Ennen kuin aloitamme, kiitos paljon Webistics- vihjeestä
sv Tusen tack, Tribbiani
fi Suurkiitokset, Tribbiani
sv Tusen tack för att ni kom, mr Safir
fi Kiitos paljon, että tulitte herra Safir
Visar sida 1. Hittade 40990 meningar matchning fras tusen tack.Hittade i 4,077 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.