uttal:    

Översättningar till italienska:

 • parlare     
  (Verb  ) (verb, noun   ) []
   
  producera ljud av ord
   
  Comunicare per mezzo di suoni che vengono interpretati in una lingua; comunicare verbalmente.
   
  producera ljud av ord
 • chiacchierare   
  (verb   )
   
  Parlare in modo informale e amichevole.
 • dire   
  (verb   ) []
   
  Comunicare oralmente, utilizzando una determinata lingua.
   
  Att kommunicera muntligen på ett givet språk.
 • affermare   
  (verb   )
   
  Comunicare oralmente, utilizzando una determinata lingua.
   
  Att kommunicera muntligen på ett givet språk.
 • ciarlare   
  (verb   )
   
  Parlare in modo informale e amichevole.
 • enunciare   
   
  Comunicare oralmente, utilizzando una determinata lingua.
   
  Att kommunicera muntligen på ett givet språk.
 • raccontare   
  (verb   )
   
  Comunicare oralmente, utilizzando una determinata lingua.
   
  Att kommunicera muntligen på ett givet språk.

Andra betydelser:

 
kunna tala

Picture dictionary

parlare
parlare

Liknande fraser i ordboken svenska italienska. (3)

prat
farneticare; fandonia; chiacchierare; conversazione; bugia; argomento; baggianata; fola; frottola; menzogna; balla
prata strunt
cazzeggiare
pratig
loquace

    Visa deklination

Exempel meningar med "prata", översättning minne

add example
sv Vad pratar du om?
it Cosa stai dicendo?
sv Jag visste att du kunde prata engelska
it Sapevo che parlavi la mia lingua
sv En del människor säger att jag pratar för mycket i denna kammare, i mina röstförklaringar. Men som ni vet, herr talman, företräder jag Pensionärspartiet i Italien, och pensionärer gör allt, inklusive att äta friterad fisk.
it Qualcuno dice che io parlo troppo in questo Parlamento, nelle mie dichiarazioni di voto, ma come lei sa, signor Presidente, rappresento il Partito dei pensionati, in Italia, e i pensionati fanno tutto, compreso gustare il pesce fritto in padella.
sv Harry har pratat mycket om dig
it Harry parla molto di te
sv Vi får alltså göra som man brukar säga i Italien, kommissionär Oreja; vi får prata med svärmor för att svärdottern skall förstå, och sedan får vi väl skicka protokollet till det tyska ordförandeskapet.
it Allora, faremo come si dice in Italia, Commissario Oreja: parleremo a suocera perché nuora intenda, e poi manderemo il processo verbale alla Presidenza tedesca.
sv Så hädanefter kommer jag alltid att prata på ett annat språk, och jag kommer också att lyssna på de andra språken.
it D'ora in poi, quindi, parlerò sempre in un'altra lingua ed ascolterò anche in altre lingue.
sv Vi har pratat om Lissabon i snart fyra år nu och därför vädjar jag på nytt: låt oss inrikta alla möjliga insatser på de mänskliga resurserna.
it Sono ormai quattro anni che qui parliamo di Lisbona, e allora, ancora una volta, io lancio un appello: che si impieghino tutti gli sforzi possibili nella direzione delle risorse umane.
sv Vad pratar du om?
it Di che stai parlando?
sv Ett av de länder som vi pratade om var Georgien, och det var verkligen glädjande att höra om de stora framsteg som har gjorts för en särskild grupp individer som inte hörs - barn med funktionsnedsättning, både intellektuell och fysisk, samt unga vuxna. Men det var samtidigt djupt beklagligt att höra att de som berördes anser att konflikten medfört att de halkat efter med tio år.
it Uno dei paesi su cui ci siamo soffermati era la Georgia, ed è stato davvero confortante apprendere l'importanza dei progressi compiuti a favore di uno specifico gruppo di persone che di solito non riescono a far sentire la propria voce: giovani adulti e bambini portatori di disabilità fisiche e intellettuali; ma è stato profondamente angoscioso sentire che gli operatori partecipanti a quest'iniziativa stimano che il conflitto li abbia ricacciati indietro di dieci anni.
sv Kan vi prata om det verkliga problemet?
it Perché non parliamo di quello che ti dà veramente fastidio?
sv Vad pratar han om?
it Di che sta parlando?
sv Nästa gång, försök prata snabbt på Johann von Goethes språk så kanske vi förstår dig bättre.
it La prossima volta, la invito a parlare velocemente la lingua di Johann von Goethe, e forse la comprenderemo meglio.
sv Det finns de som bara pratar och sedan finns det de som också gör något.
it Ci sono quelli che parlano solamente e quelli che agiscono concretamente.
sv Jag vet vad jag pratar om
it So di cosa parlo, Arlene
sv Hörde du att nån pratade om mig?
it Hai ascoltato una conversazione dove si parlava di me?
sv Vi får prata om det sen
it Di quello parleremo più tardi
sv Vi måste prata
it E ' arrivato il momento di parlare
Visar sida 1. Hittade 4990 meningar matchning fras prata.Hittade i 3,357 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.