uttal:    

Översättningar till italienska:

 • parlare     
  (Verb  ) (verb, noun   ) []
   
  producera ljud av ord
   
  Comunicare per mezzo di suoni che vengono interpretati in una lingua; comunicare verbalmente.
   
  producera ljud av ord
 • chiacchierare   
  (verb   )
   
  Parlare in modo informale e amichevole.
 • dire   
  (verb   ) []
   
  Comunicare oralmente, utilizzando una determinata lingua.
   
  Att kommunicera muntligen på ett givet språk.
 • affermare   
  (verb   )
   
  Comunicare oralmente, utilizzando una determinata lingua.
   
  Att kommunicera muntligen på ett givet språk.
 • ciarlare   
  (verb   )
   
  Parlare in modo informale e amichevole.
 • enunciare   
   
  Comunicare oralmente, utilizzando una determinata lingua.
   
  Att kommunicera muntligen på ett givet språk.
 • raccontare   
  (verb   )
   
  Comunicare oralmente, utilizzando una determinata lingua.
   
  Att kommunicera muntligen på ett givet språk.

Andra betydelser:

 
kunna tala

Picture dictionary

parlare
parlare

Liknande fraser i ordboken svenska italienska. (3)

prat
farneticare; fandonia; chiacchierare; conversazione; argomento; bugia; baggianata; frottola; fola; menzogna; balla
prata strunt
cazzeggiare
pratig
loquace

    Visa deklination

Exempel meningar med "prata", översättning minne

add example
sv Jag tycker det är viktigt att konstatera att om man pratar om religiös fundamentalism och överdrifterna i den så pratar man egentligen om ett ganska oviktigt fenomen.
it Credo che sia il caso di sottolineare che quando parliamo di integralismo religioso e dei suoi eccessi stiamo parlando di un fenomeno piuttosto marginale.
sv Jag är säker på att vi skulle kunna prata mycket om det den här morgonen, men det är i allmänhet en diet som är rik på fet fisk, olivolja, frukt och grönsaker.
it Sono sicuro che potremmo discuterne a lungo stamane ma, in termini generali, si tratta di un'alimentazione a base di pesce ricco di grassi, olio di oliva, frutta e verdura.
sv Vi pratar inte om mig
it Ma, ehi!Non dobbiamo parlare di me
sv Notera överreaktionen, steroiderna som pratar
it Notare l' intensa reazione.Sono gli " oidi " che lo fanno parlare così
sv Vill du att vi pratar om något annat?
it Vuoi che cambi argomento?
sv Jag vågar inte tänka på vad som kommer att hända nästa vecka när vi börjar prata om reformen av den gemensamma organisationen av marknaden för vin.
it Non oso immaginare cosa accadrà la prossima settimana, quando incominceremo a parlare della riforma dell'OCM del vino.
sv Om enskilda länder börjar prata om att hålla folkomröstningar om nya medlemsstaters anslutning kommer detta att ställa till problem för oss.
it Se i singoli paesi cominciano ad annunciare referendum sull'adesione di un nuovo Stato membro, ci troveremo in difficoltà.
sv Inte heller kan jag hålla med dem som tycker att vi fortfarande bara pratar.
it Non concordo neppure con coloro che ritengono che stiamo ancora semplicemente parlando.
sv Pratade oavbrutet om andarna
it Continuava a parlare dei vecchi Spiriti Apache
sv Jag får egentligen inte prata om det
it Non ne posso parlare, in effetti
sv Jag vet inte vad du pratar om
it Non so di cosa stai parlando
sv Jag kommer, liksom kommissionen, ihåg det där minnesvärda seminariet 17-18 oktober. Det talade vi också om i samband med halvtidsöversynen av den gemensamma jordbrukspolitiken, Agenda 2000, och vi skall prata om det i dag.
it Ricordo, insieme alla Commissione, quel seminario memorabile del 17-18 ottobre; ne abbiamo parlato anche nell'ambito della revisione di metà percorso della politica agricola comune, di Agenda 2000, e ne parliamo oggi.
sv Jag vill inte prata om det
it Non ne voglio parlare
sv Jag kan inte prata just nu, Clara
it Adesso non posso parlare, Clara
sv Vill du prata om dom?
it Mi racconterai mai di loro?
sv Det aldrig är någon bra tid, men vi pratar om att skydda Tig här
it Non e ' mai un buon momento, ma si tratta di proteggere Tig qui
sv Vi pratade igår
it Abbiamo parlato ieri
Visar sida 1. Hittade 4990 meningar matchning fras prata.Hittade i 2,736 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.