uttal:  

Översättningar till latin:

  • dea   
    (Noun  f) (noun, noun (f.; 1st declension)   feminine )

Liknande fraser i ordboken svenska latin. (1)

GudinnaDea

    Visa deklination

Exempel meningar med "gudinna", översättning minne

add example
No translation memories found.
Visar sida 1. Hittade 0 meningar matchning fras gudinna.Hittade i 1,091 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag. De kommer från många källor och är inte kontrolleras. Varnas.